ARHIV NOVIC

Družina je Božja ustanova

V katoliškem tedniku Družina iz dne, 18. 12., lanskega leta je bil objavljen zanimiv članek o demografskem stanju sveta in Slovenije. Ob prihajajočem tednu družine, je dobro pred seboj imeti svetovno sliko in trende.

Leta 1804 je na svetu živela milijarda ljudi. Leta 1927, jih je bilo že dve. Čez 33 let se je število svetovnega prebivalstva povečalo na 3 milijarde, leta 1887 na pet, leta 1998 na šest, leta 2010 na sedem. 15. 11. 2022, je bila presežena meja osmih milijard. Toda trenutno se rast svetovnega prebivalstva upočasnjuje. Zadnji izračuni kažejo, da bo leta 2050 na Zemlji živelo 9,7 milijarde ljudi, leta 2080 10,4 milijarde, potem pa bo število začelo upadati. Stopnja rodnosti se povsod zmanjšuje. Leta 1990 je ženska rodila 3,2 otroka, leta 2019 pa 2,5. Do leta 2050 naj bi se stopnja rodnosti znižala na 2,1. Prav 2,1 pomeni idealno trajnostno rast.

Narodi, ki so padli pod to številko, se niso nikoli več vrnili v njeno bližino, pravi dr. Matjaž Gams iz Inštituta Jožef Stefan. »Manjši evropski narodi, kot je slovenski, bodo izumrli v nekaj sto letih. Naša študija, pravi, da bo s sedanjim tempom slovenska genetska podskupina izginila v okoli dvesto letih.« Namen navedbe teh številk ni v strašenju, ampak želi spodbuditi k vsestranskemu premisleku. Naš moralni teolog, g. dr. Tadej Strehovec pravi, da v svetu obstajajo močne ideologije in politike, ki trdijo, da je z zmanjševanjem vsega svetovnega prebivalstva (na 700 milijonov) mogoče zagotoviti trajnostni razvoj, omejiti podnebne spremembe in ustaviti čezmerno izkoriščanje naravnih virov, zmanjšati revščino in konflikte ter zagotoviti večjo zaščito narave. Ob tem pa zagovorniki te ideologije in politične agende pozabljajo, da se večina sveta že danes sooča z upadanjem prebivalstva, staranjem, in s tem povezanimi socialnimi in ekonomskimi problemi. Strehovec pravi, da je Slovenija odličen primer družbe, ki se sooča s posledicami protiživljenjskih in protidružinskih ideologij.

»Pomembne so tri naloge: najprej vera v Boga, ki kristjanom omogoča, da se sredi tega sveta povežejo ter se odločajo za življenje, družine, otroke in solidarnost.

Druga naloga je prenašanje krščanskih vrednot na otroke. Starši se morajo zavedati, da javne šole razgrajujejo vero v srcih otrok ter da morajo krščanski vzgoji otrok posvetiti največ časa. Pri tem je velikega pomena, da jim Cerkev posreduje strategije in gradiva za poglobitev vere ter najboljši prenos kulture življenja na otroke.

Tretja naloga pa je, graditev Božjega kraljestva na tem svetu, kar konkretno pomeni medsebojno družbeno povezovanje podobno mislečih in integracijo vrednot kulture življenja v zakonodajo, šolske programe, in kulturo.

Samo tako bo naša krščanska skupnost lahko dolgoročno preživela. Pa tudi naš narod, slovenski jezik in kultura ter naša država.« Župnikov komentar: Zgoraj našteta dejstva zelo vpijejo v nebo tudi na območju naših župnij. Če odprem krstno knjigo, se že zelo jasno vidi scenarij intenzivnega izumiranja. Kako to zaustaviti?

Mladih, ki bi lahko imeli lepe in močne družine je dovolj, pogoji za bivanje sploh niso slabi. Težave z zaposlitvijo, majhne plače in vožnja na delo proti večjim centrom so zagotovo velik križ, vendar ne morejo biti razlog, da bi kar nehali živeti! Glavna težava je verjetno nov način življenja. Ideologija užitka (carpe diem), komoditeta,… Na koncu te prav slednje pusti praznega in (o)sam(ljen)ega.


Zakonski pari, ki želite poglobiti in poživiti pogled Cerkve na spolnost, v župnišču brezplačno prevzemite darilo župnije ob Tednu družine; knjiga Sveta spolnost. Na voljo od 13. 3. do 31. 3.!

 

(foto: pixabay.com)