Priprava na volitve za novo sestavo žps 2020-2025

Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bo po župnijah nadškofije Ljubljana potekala izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov (dalje: ŽPS). Na zadnji seji ŽPS smo s člani že oblikovali volilno komisijo, ki bo pregledala rezultate volitev ter oblikovala novo sestavo za naslednjih pet let. Na 3. postno nedeljo, 15. marca boste po svetih mašah dobili žigosane liste na katerih boste po volilnih okrajih lahko predlagali primerne člane. Člane lahko PREDLAGA vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma). IZBRAN je lahko vsak župljan, ki je dopolnil 16 let, ima zgoraj naštete zakramente ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).

Iz vasi (sosesk) bo v novo sestavo ŽPS izbran po EN predlagani kandidat iz volilnega okraja. Upoštevalo se bo število oddanih glasov, ki pa ni odločujoče, saj mora komisija upoštevati tudi druge kriterije. (uravnoteženost po spolu, dobro sodelovanje med predlaganimi člani,…) Vseh članov, ki jih boste predlagali po volilnih okrajih bo v ŽPS ju 10. Volilni okraji so naslednji:
1. LOŽ in BLOŠKA POLICA
2. VIŠEVEK in MARKOVEC
3. PUDOB in IGA VAS
4. ŠMARATA in KOZARIŠČE
5. NADLESK in PODCERKEV
6. DANE in KLANCE
7. GORNJE JEZERO, OTOK in LAZE
8. STARI TRG, POLOŽ in SVETA ANA
9. VRHNIKA, KNEŽJA NJIVA, GORNJE in DOLENJE POLJANE
10. BABNA POLICA, PODGORA in VRH

Vsi, ki imate možnost predlaganja kandidatov iz vašega volilnega okraja si v času do volitev vzemite čas za molitev, premislek ter pogovor s sovaščani in sokrajani o tem, kdo bi dejavno in zavzeto predstavljal vašo sosesko. Poleg izvoljenih predstavnikov (10) bodo v ŽPS-ju še predstavniki ključarjev, katehetov, pevcev, mladih, skavtov ter nekaj članov, ki jih imenuje župnik po lastni presoji. ŽPS sestavlja najmanj 7 in največ 25 članov.
Na vprašalnik nadškofijske pastoralne službe o vlogi članov ŽPS, je neka članica Maja odgovorila: »Če si član ŽPS, potem moraš nekaj od sebe dat.« ter »Če me nekdo prosi za sodelovanje res redko odklonim.« In to velja ne le za njeno sodelovanje v župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v katerem živi. Ga Maja ne vidi nobene ovire v dobrem sodelovanju in skupnih projektih šole, kjer dela, kraja, v katerem živi in njene župnije.
(povzeto po Priročniku za izbiro članov ŽPS 2020-2025)

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

URADNE URE SO PO VSAKI SVETI MAŠI.

VSTOPATE Z ZAŠČITNO MASKO.

 

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik