V občestvu živih in mrtvih

Božje njive so svet kraj. Pretresljivo sporočilni so križi z vojaških pokopališč. Tam vse »prešinja iskra božja, ki so drug pri drugem brez orožja«. Ko se ob prazniku vseh svetih in vernih duš zbiramo ob grobovih svojcev in prijateljev, ni dovolj, da si samo nje kličemo v spomin. Blaga misel naj seže dalj. Preleti naj obod planeta, v čigar prsti je strohnelo že milijarde mrtvih – a so živi in so občestvo svetih! Zato tudi na pokopališča prihajamo k ž/Življenju, ne k smrti! Zato stoji na krščanski božji njivi križ, znamenje odrešenja. Ob njem se zberemo obredno, da kot občestvo odmolimo za znane in neznane, strohnele in razsute. Tudi za zasute brez imen iz grap in brezen. Lepo, da grobovi ocvetijo in ožarijo. Lepo, da jih praznično ogrnemo v sijaj. Tudi brez vsake pobožne misli ob njih je to izraz spomina. A na vseh ravneh tako poudarjena dodana vrednost je za rajne - molitev. Ta ima trajno vrednost duhá in ne podlega ne fizičnim ne kemičnim procesom. Za kogar koli molimo, ostaja njena energija večna. Zjedrena v Božjem zbiralniku seva nazaj na nas in tudi zato smo občestvo živih in mrtvih;

nezdružljiva spojenost teh, ki so bili na zemlji, in nas, ki smo še na njej. Naši rajni so duhovno v nas in mi v njih in le zakaj se je praznika vseh svetih prijelo ime dan mrtvih? Umrlih pač, mrtvih ne! Zato je tudi dan vernih duš svetel praznik. V naših nebogljenih predstavah so to duše v vicah, ki jim z molitvijo pomagamo vzleteti v nebo. Nekje živi nekdo, ki bo pri tem pomagal tebi … Svetniki in svetnice božje, prosite za nas.

Berta Golob

NA SLOVESNI IN ZAPOVEDAN PRAZNIK VSEH SVETIH, v četrtek,1. novembra, bodo sv. maše po ne-deljskem redu. Popoldan se bomo zbra-li k molitvi za vaše pokojne in k bla-goslovu grobov na pokopališčih:
ob 8.30h: Babno Polje (po sv. maši)
ob 13h: Bloška Polica
ob 14h: Lož - sv. Rok
ob 15h: Podcerkev
ob 16h: Viševek
ob 17h: Škrile
ob 18h: molitev 3 rožnih vencev za verne rajne: Pridružite se nam pri skupni molitvi: v farni cerkvi sv. Jurija v Starem Trgu in v cerkvi sv. Nikolaja v Babnem polju!

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h ter vsak dan po večerni sv. maši v Starem trgu.

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po maši.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik