3. del

Evharistija – začetni obred

Slava

Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s katero Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi, prosi Boga Očeta in Jagnje. Pesem je sestavljena iz treh delov: uvoda in dveh kitic. Za uvod je pesem angelov, ki so jo prepevali ob Gospodovem rojstvu na betlehemskih poljanah: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje«. Prva kitica, ki se začne s »Hvalimo te« in konča z »Bog Oče vsemogočni«, izraža poveličevanje in slavljenje Boga. Besede »zaradi tvoje velike slave« ne povedo samo razloga za naše zahvaljevanje, temveč tudi hvaljenje, slavljenje Boga Očeta. Z Bogom se veselimo njegove slave, ki jo omenja začetek pesmi. Druga kitica, ki je daljša, se začne z raznimi imeni za Jezusa in preide v kratke »litanije«, pove razloge, zakaj dajemo Jezusu nekatere naslove in končno preide v trinitarični konec.

 

Jesensko listje

 

Glavna prošnja
Ker je evharistična daritev vrh vsega krščanskega življenja, se moramo v to skrivnost večkrat poglabljati, da bi se je kar najpopolneje udeleževali in iz nje živeli. Glavna prošnja je torej »predstojniških molitev«. Duhovnik najprej z vzklikom »Molimo« povabi navzoče k molitvi. To je pri maši prvo povabilo vernikov k molitvi. Je povabilo k poglobljeni zbranosti in pazljivosti. Po »Molimo« je nekaj trenutkov tišine, ko »vsi z duhovnikom vred nekaj časa tiho molijo« . Kaj je namen tišine? Da bi šli vase, se zavedali, da stojimo pred Bogom, in v svojem srcu izrekli Bogu svojo hvalo in osebne prošnje, kakor jih ta trenutek srce narekuje. Zatem duhovnik glasno v množini moli prošnjo, v kateri povzame misli, želje, molitve vseh v Kristusu zbranih vernikov. Te molitve se po duhovniku, ki vodi sveti zbor kot Kristusov namestnik, dvigajo k Bogu v imenu vsega Božjega ljudstva in vseh navzočih. Prav zaradi tega morajo verniki pazljivo poslušati molitve, ki jih duhovnik
dviga k Bogu. Med prošnjo verniki spoštljivo stojijo, besede pazljivo v tihoti spremljajo in na koncu vsi enoglasno vzkliknejo: »Amen.« To se pravi, da se verniki s tem vzklikom pridružijo duhovnikovi molitvi, ji pritrdijo in jo naredijo za svojo.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po maši v Starem trgu.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik