3. del

Evharistija – začetni obred

Slava

Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s katero Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi, prosi Boga Očeta in Jagnje. Pesem je sestavljena iz treh delov: uvoda in dveh kitic. Za uvod je pesem angelov, ki so jo prepevali ob Gospodovem rojstvu na betlehemskih poljanah: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje«. Prva kitica, ki se začne s »Hvalimo te« in konča z »Bog Oče vsemogočni«, izraža poveličevanje in slavljenje Boga. Besede »zaradi tvoje velike slave« ne povedo samo razloga za naše zahvaljevanje, temveč tudi hvaljenje, slavljenje Boga Očeta. Z Bogom se veselimo njegove slave, ki jo omenja začetek pesmi. Druga kitica, ki je daljša, se začne z raznimi imeni za Jezusa in preide v kratke »litanije«, pove razloge, zakaj dajemo Jezusu nekatere naslove in končno preide v trinitarični konec.

 

 

Glavna prošnja
Ker je evharistična daritev vrh vsega krščanskega življenja, se moramo v to skrivnost večkrat poglabljati, da bi se je kar najpopolneje udeleževali in iz nje živeli. Glavna prošnja je torej »predstojniških molitev«. Duhovnik najprej z vzklikom »Molimo« povabi navzoče k molitvi. To je pri maši prvo povabilo vernikov k molitvi. Je povabilo k poglobljeni zbranosti in pazljivosti. Po »Molimo« je nekaj trenutkov tišine, ko »vsi z duhovnikom vred nekaj časa tiho molijo« . Kaj je namen tišine? Da bi šli vase, se zavedali, da stojimo pred Bogom, in v svojem srcu izrekli Bogu svojo hvalo in osebne prošnje, kakor jih ta trenutek srce narekuje. Zatem duhovnik glasno v množini moli prošnjo, v kateri povzame misli, želje, molitve vseh v Kristusu zbranih vernikov. Te molitve se po duhovniku, ki vodi sveti zbor kot Kristusov namestnik, dvigajo k Bogu v imenu vsega Božjega ljudstva in vseh navzočih. Prav zaradi tega morajo verniki pazljivo poslušati molitve, ki jih duhovnik
dviga k Bogu. Med prošnjo verniki spoštljivo stojijo, besede pazljivo v tihoti spremljajo in na koncu vsi enoglasno vzkliknejo: »Amen.« To se pravi, da se verniki s tem vzklikom pridružijo duhovnikovi molitvi, ji pritrdijo in jo naredijo za svojo.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik