1. del

Evharistično bogoslužje

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE

Evharistično bogoslužje je drugi glavni del mašnega opravila, v katerem Kristusova odrešenjska daritev dosega naš prostor in čas. »Pri zadnji večerji je Kristus postavil daritev in velikonočni obed, v katerem dobiva v Cerkvi trajno navzočnost daritev na križu, ko duhovnik, ki predstavlja Kristusa Gospoda, dela isto, kar je Gospod naredil ter svojim učencem naročil, naj delajo v njegov spomin. Naš Odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride, in da bi tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave.

 


 

Cerkev je celotno obhajanje evharističnega bogoslužja tako uredila, da ustreza Kristusovim besedam in dejanjem:

1. Med pripravljanjem darov prinesemo na oltar kruh in vino z vodo, obe prvini, ki ju je Kristus vzel v roke.

2. Z evharistično molitvijo opravimo Bogu zahvalo za celotno odrešenje, darovi pa postanejo Kristusovo telo in njegova kri.

3. Lomljenje enega kruha razodeva edinost vernikov, v obhajilu pa verniki prejmejo Gospodovo telo in njegovo kri na isti način kakor apostoli iz Kristusovih rok«. Kristus je vzel v svoje roke kruh in vino - priprava darov, - se zahvalil - evharistična molitev, - razlomil je kruh in ga razdelil - obhajilo. Verniki prinesejo kruh in vino za daritev, mašnik ju sprejme, postavi na Gospodov oltar, ki je pripravljen za sveti obed. Mašnik nato določi kruh in vino za daritev, nad njim moli in opravi spominsko dejanje Jezusa Kristusa. Kruh in vino postaneta Kristusovo telo in kri, ki sta dana vernikom v jed in pijačo.

 

PRIPRAVLJANJE DAROV

S pripravljanjem darov se začne tretji del mašnega opravila: evharistično bogoslužje - zbirajo se darovi, kruh in vino, ki so potrebni za evharistično daritev. Darovanje pomeni žrtvovanje. V tem obredu pa ne gre za to. Če bi se to pripravljanje darov imenovalo darovanje, bi potem bili dve darovanji: darovanje kruha in vina, nato pa darovanje Kristusovega telesa in njegove krvi. Najprej naš dar, potem Kristusov dar. Vendar je maša eno samo darovanje, en dar: Kristusov, ki pa je neločljiv od našega daru. V resnici se more vedno znova darovati samo Kristus, vendar pa Kristus v svojem daru žrtve sprejema tudi nas, dar nas samih. Pripravljanje darov ima praktičen značaj, ker ni mogoče darovati in tudi ne biti pri svetem obedu, če nismo prej prinesli prvine za daritev in obed. To je zmeraj začetek daritve in Gospodove večerje. Pripravljanja darov ne smemo nikdar zamenjati s pravim darovanjem žrtve. Naše darovanje samo toliko velja, kolikor se vključimo v Kristusovo dejanje. Nikakor ne moremo govoriti o darovanju, dokler »žrtev« ni navzoča. Ta je navzoča po posvečenju, ko kruh in vino postaneta Kristusovo telo in Kristusova kri. To je daritveni dar Očetu.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik