2. del

Evharistično bogoslužje

Povabilo k molitvi (Molite, bratje in sestre), prošnja nad darovi, evharistična molitev ter glavni sestavni deli evharistične molitve ...

 

Povabilo k molitvi: Molite, bratje in sestre

»Po položitvi darov in po obredih, ki to spremljajo, je povabilo, naj verniki molijo skupaj z mašnikom, in prošnja nad darovi; s tem sklenemo pripravljanje darov in se pripravimo na evharistično molitev«. Mašnikovo povabilo in odgovor vernikov danes razumemo kot nekakšen uvod v prošnjo nad darovi. Besedilo ima izrečno v mislih daritev, ki se bo prav zdaj izvršila. Ker je to nekaj izredno velikega in globokega, zahteva od vseh navzočih veliko zbranost in pozornost.

 

Prošnja nad darovi
Prošnjo nad darovi moremo razumeti kot predhoden blagoslov darov, pripravljenih za evharistijo. V teh prošnjah navadno prosimo Boga, da bi sprejel kruh in vino, da bi ju spremenil v Kristusovo telo in kri, da bi po tej daritvi prejeli bogate milosti. Tako želijo vernike notranje pravilno uglasiti za obhajanje svete daritve. Darovi na oltarju so zdaj postali znamenje našega sodelovanja v Kristusovi velikonočni skrivnosti. S preprostega darovanja darov kruha in vina prehajamo k evharistični molitvi.

 

Evharistična molitev
Po pripravljanju darov se z evharistično molitvijo »začne središče in vrhunec celotnega svetega opravila, namreč evharistična molitev, ki je molitev zahvale in posvetitve. Mašnik povabi ljudi, naj v molitvi in zahvali dvigajo svoja srca h Gospodu: pridruži si jih v molitvi, ki jo v imenu celotnega občestva po Jezusu Kristusu naslovi na Boga Očeta. Smisel te molitve je, da se zbrani verniki kot celota združijo s Kristusom v poveličevanju velikih Božjih del in v obhajanju daritve«. Evharistična molitev je središče in vrhunec evharističnega slavja. Zanjo je značilno, da je molitev zahvale in posvetitve. Z njo namreč opravimo zahvalo Bogu za celotno delo odrešenja, darovi pa postanejo Kristusovo telo in njegova kri. Evharistična molitev je molitev-dejanje, saj v moči Svetega Duha posedanjajo in ponavzočujejo Kristusovo velikonočno daritev Očetu.

 

Glavni sestavni deli evharistične molitve so:
1. Zahvala (najbolj jo izraža hvalospev).
2. Vzklikanje (svet, blagoslovljen).
3. Epikleza (prošnja, da Sveti Duh posveti darove).
4. Kristusove besede postavitve in posvetitve.
5. Anamneza (spomin Kristusa in njegovega odrešilnega dela).
6. Daritev (zbrano občestvo se daruje Kristusu).
7. Spomini (evharistij o darujemo v občestvu z vso Cerkvijo - za žive in mrtve).
8. Sklepni slavospev (Po Kristusu).

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik