5. del

Evharistično bogoslužje

Anamneza (gr. anamnesis - spominjanje), daritev, spomini ali priprošnje ter sklepni slavospev: po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu …

 

Anamneza
Po vzkliku vernikov mašnik nadaljuje evharistično molitev, in sicer z anamneza (gr. anamnesis - spominjanje). Z njo Cerkev obhaja spomin Kristusa samega, ko spolnjuje naročilo, ki ga je po apostolih prejela od Gospoda; predvsem časti spomin njegovega zveličavnega trpljenja, slavnega vstajenja in vnebohoda. Ko se spominjamo Kristusa, ni to kot spominjanje nekih preteklih dogodkov, temveč je to dogodek odrešenja in milosti, ki se danes vrši. Na oltarju je zdaj navzoča vsa velikonočna skrivnost s svojim odrešenjskim delovanjem. Ta skrivnost je med nami navzoča danes prav zato, da se moremo mi osebno včleniti v odrešenjsko dogajanje in biti v čim večji meri deležni Kristusovega odrešenja ter bolj hrepeneti po čim tesnejši in prisrčnejši združitvi z Bogom.

 

Daritev
Pri maši se Kristus daruje Očetu, kot se je pri zadnji večerji in na križu, toda zdaj se daruje skupaj z Božjim ljudstvom, ki je pri krstu postalo njegovo telo. Kristus se sedaj ne daruje sam, kot se je na križu, temveč želi, da bi bili vsi soudeleženi pri njegovi daritvi. Prav zato je ustanovil evharistično daritev, da bi mogli biti vsi narodi v vseh časih soudeleženi pri njegovi večni daritvi nebeškemu Očetu. Pravi dar pri tej daritvi je Kristus sam. Vendar smo mi vsi povabljeni, da se združimo s tem darom, da se naučimo darovati sami sebe, svoje življenje, dela, uspehe in neuspehe, žalost in veselje. Vse to naj bi hkrati z darovanjem Gospodovega telesa v globoki pobožnosti darovali Očetu.

 

Spomini ali priprošnje
Spomini ali priprošnje so molitve Cerkve, s katerimi se obrača k Bogu za tiste, ki darujejo, kakor za vse tiste, za katere se opravlja sveta daritev. Ko se v evharistični molitvi spominjamo velikih Božjih del za naše odrešenje in se zanje zahvaljujemo, se v nas prebuja in utrjuje upanje, da bo tudi v prihodnje ne samo nam, temveč vsem, tako velikodušno naklonjen. Zato ga prosimo za vse ljudstvo in njegove potrebe. Naša molitev ni ozka, temveč postaja široka, vesoljna, saj se zavedamo, da hoče Bog, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice Tako se v obhajanju evharistije potujoča Cerkev pridružuje zmagoslavni Cerkvi v slavljenju, zahvaljevanju in prošnji. Zemeljsko eshatološko gledanje Cerkve bo v končnem stanju dovršeno v občestvu svetih, z Marijo, apostoli, mučenci in vsemi svetimi, kjer bomo peli večno hvalo po edinem sredniku Jezusu Kristusu.

 

Sklepni slavospev: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu…
Zadnji sestavni del evharistične molitve je sklepni slavospev, s katerim izražamo poveličevanje in slavljenje Boga. To je slovesen sklep evharistične molitve.


Po Kristusu: Vsa naša hvala in slava se dvigata k Bogu po Kristusu, našem velikem duhovniku in Sredniku. S Kristusom: Kristus neprestano ljubi in časti Boga, svojega Očeta. V duhu najglobljega češčenja in prošnje obnavlja daritev, ki jo je daroval na križu. Zato moremo zdaj tudi mi slaviti Očeta.

 

V Kristusu: Ni dovolj, da smo poleg Kristusa in da molimo z njim, temveč smo in molimo v njem. Amen ob sklepu evharistične molitve nam zagotavlja, da smo vključeni v veselje, ki ga ima Bog nad Kristusom, ker je njegov ljubljeni Sin, ki je izpolnil njegovo voljo.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik