Teorija in praksa - postni čas

 

Na več področjih življenja se pojavljata teorija in praksa: v svetu glasbe, v medicini, na področju tehnike, pri vozniškem izpitu, …


Če znaš teorijo, si gotovo boljši v praksi. Teoretično znanje je najboljše zagotovilo za uspešno prakso. Še več: praktične izkušnje večkrat celo bolj cenimo.


Razmišljam, ali ob soočanju s trpljenjem tudi velja povezava: dobra teorija – uspešna praksa… Niti ne. Bolj se nagibam k trditvi, da pri vprašanju trpljenja to sosledje odpove. Krščanska teorija, kako gledati na preizkušnje, trpljenje, bolezen, udarce življenja, je jasna: neprijetne stvari je potrebno po Jezusovem zgledu sprejeti nase in jih kot take darovati Bogu Očetu. Le tako je trpljenje možno preoblikovati v nekaj koristnega. Naša vera torej ne povzdiguje trpljenja kot takega, ampak nas vabi, da ga poskušamo osmisliti in iz njega dobiti neko novo vrednost.


Kako je s trpljenjem v praksi? Resnici na ljubo se ob vsaki težji preizkušnji najprej vprašamo: Kaj je pa zdaj to? Zakaj ravno jaz? Bog, kako si mogel to dopustiti??!! Vedemo se, kot da nimamo vere, kot da teorije ne poznamo. Kljub preteklim spoznanjem se vedno znova vračamo na začetek, v prvo fazo razumevanja neprijetnih stvari.


Je kriva pozabljivost, slab spomin? Nas zmedejo spremenljive okoliščine, v katere Bog »izvirno zavije« naše križe? Ne verjamemo več Kristusovi teoriji?


Kakorkoli, z molitvijo križevega pota, branjem Jezusovega pasijona, z žalostnim delom rožnega venca ponavljamo in utrjujemo teorijo. In upamo, da nam jo bo v čim večji meri uspelo prenesti v prakso – da si bomo postopoma le pridobili držo darovanja trpljenja.


Ob vstopu v postni čas zopet razmišljam, kaj post pomeni danes, meni. Cerkveno zapoved, ki se jo da tudi nekoliko prilagoditi po svoji meri? Priložnost, da shujšam? Da očistim svoje telo strupenih snovi, ki jih tvorijo mesne jedi?


Globoko v sebi čutim, da je post mnogo več. Človeško življenje je naravnano k nečemu višjemu, k večni sreči. Za srečo pa se je treba truditi. Kolikor bolj se trudimo, toliko bliže smo končnemu cilju in toliko bolj po njem hrepenimo. To pot nam je nakazal tudi Kristus, ki je prehodil težko pot preko Kalvarije do vstajenja. Post je čas poglobitve vase. S tem, ko se bomo ozrli vase, pa se nam bo oko kar samo od sebe ustavilo na ljudeh okoli nas, ki trpijo in potrebujejo našo pomoč in bomo kar nehote postali podobni Simonu iz Cirene, ki je pomagal Jezusu nositi križ ali Veroniki, ki mu je podala potni prt.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h ter vsak dan po večerni sv. maši v Starem trgu.

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po maši.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik