Rožni venec

 

Ljubeče in nevsiljivo nam Marija spet ponuja rožni venec. Kot sredstvo za dosego miru - miru v svetu, naših domovih, naših srcih.

Le še idilična podoba nekdanjih dni se nam danes zdi številna družina, zbrana ob večerni molitvi. V materinih rokah drsijo jagode rožnega venca, iz src, povezanih v medsebojni ljubezni, pa se dviga skupna molitev: "Sveta Marija, prosi za nas!" V sicer skromnem domu pa je čutiti mir in topel občutek božje navzočnosti.

Današnje družine niso več številne. Še redkeje so zbrane skupaj. Starši in otroci so prezaposleni, postarane babice varno spravljene v domu za ostarele. Večerne ure zapolni televizor. Sicer pa, čemu bi človek sploh molil, ko pa lahko udobno sesedeš v sedežno, po napornem dnevu, ko si garal za stanovanje ali avto. Kdo bi ponavljal ene in iste dolgočasne besede, ko pa nam "najbolj osvežujoča TV" ponuja vsa čudesa tega sveta? Pravzaprav imamo danes v primerjavi s prejšnjimi časi zares skoraj vse. Toda zakaj potem v naših srcih ni miru in pravega veselja? Zakaj praznina in naveličanost?

Ko preneha pogovor, prenehajo medčloveški odnosi. Tako je med ljudmi, enako je v odnosu med Bogom in človekom. Ko prenehaš moliti, je tvoja vez z Bogom prekinjena. Praznine, ki zaradi tega nastane v duši, ne more nobena materialna dobrina trajno zapolniti. Obračajmo se k Bogu preko Marije v najrazličnejših trenutkih življenja – v veselju in žalosti, v hrepenenju in upanju, v obupu in brezizhodnosti. Besede rožnega venca so tolikokrat preizkušena in uslišana molitev. Toliko neslutene moči lahko dobimo v tej molitvi. Ljudje so jo mrmrali v agoniji smrti v taboriščih, v breznih smrti, na potapljajočih se ladjah, med porodnimi bolečinami … In prinašala je duhovno moč, mir v srce, umiritev bolečine in novo upanje.

Marija nam ponuja rožni venec. Vsem. Tebi, ki so ti fizične moči oslabele in se zato počutiš odveč in neuporabnega. Moli in Bog bo naklonil tvoji duši mir in občutek, da si ljubljen in še kako potreben temu svetu. Ponuja ga tebi, prezaposlena mati, ki si razpeta med službo in domom, a ne toliko, da ne bi mogla zmoliti zvečer desetke Mariji v čast. Za svojega otroka, da se ne bi izgubil - toliko pasti in nevarnosti preži nanj. Pa tudi njega nauči moliti! Nikoli namreč ni izgubljeno, kar je vsejano v otroško dušo…

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h ter vsak dan po večerni sv. maši v Starem trgu.

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po maši.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik