Življenje župnije v letu 2014 - statistika

Gospod naših ur in naših let, dal si nam veliko časa. Čas je za nami, čas je še pred nami. Bil je naš in bo naš, in podaril si nam ga ti. Zahvaljujemo se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga doživimo. Ne prosimo te, da nam daš več časa. Prosimo te za modrost, da bi vse ure prav izrabili. Prosimo te, da bi znali nekaj svojega časa ohraniti tudi za to, kar ni ukaz ali dolžnost: nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu našega življenja, ki potrebujejo družabnika. Prosimo te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljamo, ne zapravljamo, ne tratimo. Vsaka ura je košček njive: radi bi jo preorali, radi bi v brazde zasejali ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi to leto. Amen.


Dočakali smo 1. januar 2015. Vsako novo leto lahko pomeni novo nepopisano stran v knjigi. Ne vemo, kaj bo zapisano v njej; želeli bi si le najboljše in najlepše, toda vemo, da je življenje sestavljeno iz lepih, pa tudi malo manj lepih stvari. Ne vemo, kako se bodo uresničila naša pričakovanja, želje in hrepenenja v novem letu, vemo pa, kaj je preteklo leto prineslo v osebnem življenju, v življenju župnije, naroda in vsega sveta. Če že ne poznamo poti naprej, se lahko in skorajda moramo ob začetku novega leta ozreti malce nazaj, kako smo osebno in tudi kot župnija uresničevali veliko poslanstvo, ki ga imamo v odnosu do Cerkve, naroda ter drug do drugega. Po zakramentih je Bog na poseben način navzoč in živi v Cerkvi. Po njih ga doživljamo in spoznavamo. Kako smo ga spoznavali tudi mi v preteklem letu?

KRSTI:
V preteklem letu 2014 je bilo v župniji Stari trg krščenih 9 otrok (4 dečki in 5 deklic):
1. Sara KOMIDAR od Jakoba in Barbare iz Nadleska;
2. Aleks ŽAGAR od Simona in Jasmine iz Cerknice
3. Lara LEKŠAN od Andreja in Urške iz Bloške Police
4. Jasmina JEKLAR od Mateja in Anite iz Blo. Police
5. Ajda ŽNIDARŠIČ od Matjaža in Petre iz Rožnika
6. Maj GORNIK od Petra in Nataše iz Gore
7. Miha TOMEC od Vinkota in Milke iz Podloža
8. Veronika ŠEBENIK od Rudolfa in Marte iz Viševka
9. Simon MODEC od Mitja in Sare iz Markovca
V župniji Babno polje je bilo v letu 2014 krščenih 5 otrok (2 dečka in 3 deklice):
1. Katja LIPOVAC od Denisa in Anite iz B. Polja
2. Kristjan TROHA od Rajkota in Eve iz B. Polja
3. Tjaša MALNAR od Markota in Petre iz B. Polja
4. Vid UDOVIČ od Mihata in Ide iz Ilirske Bistrice
5. Urška OŽBOLT od Janeza in Helene iz B. Polja

PRVO OBHAJILO:
K prvemu sv. obhajilu je letos v župniji Stari trg pristopilo 16 deklic in 8 fantkov, skupaj 24 otrok, v Babnem Polju 2 deklici.
BIRMA: Zakrament sv. birme je letos prejelo v Starem trgu 64 birmancev, v Babnega Polja 4 birmanci.

POROKE:
V letu 2014 so se poročili v Starem trgu:
1. JEKLAR Matej in INTIHAR Anita
2. MATIJEVIČ Marjan in KAŽOVA Lucija
3. STERLE Janez in ZUPANČIČ Staša
V Babnem Polju ni bilo poroke.

POGREBI:
V letu 2014 so od nas odšli v večnost:
1. STERLE Julijan iz Smeljevega
2. MLAKAR Frančiška roj. Milavec iz Viševka
3. PLOS Ivana roj. Janežič iz Ige vasi
4. ŽNIDARŠIČ Silva roj. Prevec iz Starega trga
5. MLAKAR Ana iz Knežje njive
6. ŠKERBEC Daniela iz Gor. Jezera
7. OBLAK Darinka roj. Šrbec iz Ljubljane
8. PLOS Frančišek iz Starega trga
9. ŽNIDARŠIČ Matilda roj. Strle iz Viševka
10. ZAKOVŠEK Borut iz Loža
11. STERLE Vladimir iz Šmarate
12. BENČINA Franc iz Nadleska
13. STERLE Ana iz Ige vasi
14. PREVEC Marija iz Loža
15. ŠEPEC Marija iz Podloža
16. MULEC Alojzij iz Viševka
17. RIS Jožefa roj. Allmajer iz Kozarišč
18. KOČEVAR Marija roj. Onušič iz Viševka
19. FOLESKOVIČ Otilija roj. Polančič iz Zagorja ob Savi
20. MLAKAR Justina iz Knežje njive
21. STRLE Slavko iz Podgore
22. KANDARE Vinko iz Dan
23. KOTNIK Štefanija roj. Šilc iz Vrha
24. LEKAN Jožefa roj. Mohar iz Podgore
25. BARAGA Viktor iz Kozarišč
26. KRAŠEVEC Ana roj. Škerbec iz St. trga
27. ANDREJČIČ Zofija roj. Janežič iz Kozarišč
V župniji Babno polje so bili v letu 2014 štirje cerkveni pogrebi:
1. Mlakar Janez, B. Polje 100
2. JANEŽ Vinko, B. Polje 36
3. POJE Franc, B. Polje 23
4. POJE Marija, B. Polje 72

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

SAMO PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik