Sv. JURIJ, + 305, vojak in mučenec

Med svetniki sv. Jurij skorajda nima vrstnika, ki bi ga častile tolikšne množice po vsem krščanskem »starem« svetu. Prednost pred njim pripada samo še Mariji, Jezusovi materi. Njegov grob je v palestinskem mestu Lydda (drugo ime: Diospolis), kjer napis že iz leta 368 poveličuje »svetega in zmagoslavnega mučenca Jurija«.

 

 

Sledovi bazilike v njegovo čast, pozidane že v Konstantinovi dobi, so še zdaj dobro vidni. Obstoji obilo prič iz naslednjih dob, ki govore o velikih čudežih, ki se tam dogajajo. Iz množice opisov njegovega mučenja najstarejši in najbolj utemeljeni soglašajo, da je njegova domovina maloazijska provinca Kapadokija. Njegov oče je bil Geroncij, doma iz Perzije, mati Polikronija pa iz njegovega rodnega kraja, oba dobra kristjana. Sin si je izbral vojaški poklic in hitro napredoval v službi. Njegova mati se je naselila v Lyddi. Hkrati z vojaškimi častmi je v Juriju rasla tudi njegova globoka in silna vera. Ko se je začelo preganjanje, je razdal premoženje revežem in se sam oglasil na dvoru v Nikomediji kot kristjan. Začelo se je vsestransko in dolgotrajno mučenje, ki ga je junaško prenesel. S svojo izpovedjo in še bolj s svojim zaupanjem v Kristusovo zmago nad trpljenjem je spreobrnil mnogo ljudi. Nazadnje je bil obglavljen. Njegovo telo je dal kasneje cesar Konstantin prenesti v Lyddo in sezidal njemu v čast lepo baziliko. Ena izmed legend o sv. Juriju pripoveduje, da je rešil deklico (njeno dušo) iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil. Ta legenda povzema pripoved zgodovinarja Evzebija, ki pravi o cesarju Konstantinu, da je zdrobil zmaju glavo; tu zmaj pomeni nevero ali poganstvo (Življenje Konst. III, 3). Podoba »vojaka s sulico na konju in pod kopiti zmaj« velja za vse zmagovalce nad božjimi sovražniki: tako upodabljajo nadangela Mihaela, pa tudi najvidnejših mučence ali uspešne glasnike vere v Kristusa. Vzhodni kristjani imajo podobno zgodbo za mučenca sv. Teodorja (goduje 9. novembra), pri nas pa za sv. Marjeto (goduje 20. julija). Te predstave o božji moči, ki prehaja na Kristusove učence, se opirajo na Jezusovo priliko o vinski trti (Jn 10,1-7) in se nanašajo na sv. Jurija gotovo tudi zaradi njegovega imena, ki v grščini (Georgios) pomeni kmetovalca (in vinogradnika). Kdaj  je dal sv. Jurij življenje za Kristusa? Najstarejše izročilo pravi, da se je to zgodilo pod perzijskim kraljem Dacijanom, vendar se  v tem imenu verjetno skriva ime rimskega cesarja Dioklecijana, najbrž leta 305 ali malo prej, ko je cesar »iztrebil« krščanstvo  v svoji armadi. Cerkve in ustanove (tudi viteški redovi), posvečeni sv. Juriju, obstoje po vseh krščanskih deželah od Etiopije Abesinije) do Rusije, od Anglije do Georgije (ali Gruzije), ki ima celo ime po tem svetniku. Tudi pri nas je veliko krajev, ki so po njem imenovani (Šentjurij); posvečenih mu je 39 župnijskih (med njimi tudi v Starem trgu pri Ložu) in 36 podružničnih cerkva. Cerkve na Vzhodu že od prvih časov slave njegov spomin na dan 23. aprila; tega se drži tudi latinski Zahod, le v severni Italiji kakor tudi v oglejskem patriarhatu je bil že od nekdaj ta god 24. aprila. To je veljalo za slovenske dežele južno od Drave.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

SAMO PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik