Splošna obvestila januar 2020

ŽEGNANJE NA BLOŠKI POLICI: po godu svojega zavetnika bo soseska sv. Vincencija na Bloški Polici v soboto, 25. januarja ob 16.30h obhajala žegnanjsko sveto mašo. Lepo vabljeni!

NEDELJA SVETEGA PISMA - na nedeljo, 26. januarja se posebej spominjamo knjige vseh knjig – Svetega pisma. Dnevno naj bi črpali in živeli iz tega neusahljivega in ne-minljivega vira modrosti in hrane za našo vero!

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV bo v ponedeljek, 27. januarja ob 19.00h v župnijski cerkvi v Starem trgu. Za starše prvoobhajncev ter birmancev je udeležba obvezna! Gostja bo redovnica Rebeka Kenda.

SVEČNICA - v nedeljo, 2. februarja obhaja-mo praznik Jezusovega darovanja v templju- svečnico. Pri vseh mašah bo na začetku bla-goslov sveč. Lahko prinesete svoje sveče ali pa že pripravljene pred oltarjem po maši vzamete domov. Kot običajno bodo vaši da-rovi za te sveče namenjeni za razsvetljavo v cerkvi. Ta dan se nam bodo pri 10. sveti maši v Starem trgu predstavili leto-šnji birmanci. Kot sta Jožef in Marija Jezusa predstavila in ga v templju darova-la Bogu, bodo birmanci pred darovanjem na oltar položili svoje birmanske prijavni-ce. S tem bodo simbolno pokazali, da želi-jo prejeti dar potrditve v veri ter da ob tem potrebujejo tudi naše občestvene molitvene podpore, saj za mladostnike verovati v današnjem svetu preštevilnih ponudb in izzivov ni enostavno. Po koncu maše bodo birmanci delili tudi kuverte z njihovimi imeni. Kdor jo bo vzel, bo s tem postal »duhovni boter« izbranega bir-manca. Priporočena naloga duhovnega botra je, da do birme za prejetega bir-manca vsak dan zmoli desetko, ki je Sve-tega Duha poslal.

SV. BLAŽ: v ponedeljek, 3.2. boste pri večerni maši v Starem trgu na priproš-njo škofa in mučenca prejeli t.i. blažev žegen.

SREČANJE ŽPS ZA STARI TRG bo v pone-deljek, 3. februarja ob 19.00 v veroučni učilni-ci.

SREČANJE ŽPS IN ŽGS ZA BABNO POLJE bo v sredo, 5. februarja ob 19.00h v župnijski cerkvi.

PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 7. februarja, bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.

SREČANJE KLJUČARJEV IN MEŽNARJEV (ŽGS) podružničnih cerkva župnije Stari trg bo v sredo, 12. februarja ob 19.00 v vero-učni učilnici.

MINISTRANTSKE VAJE bodo v soboto, 1. in 15. februarja ob 9.00 v Starem trgu.

Aktualna obvestila

-Ta teden zaradi študijske ekskurzije župnika, odpadejo vse uradne ure ter verouk v četrtek.

V nujnem primeru se obrnite na g. Antona Marklja, zagotovo ga dobite pred ali po sveti maši v Starem trgu.

 

-Smo v tednu molitvene osmine za edinost kristjanov, ki ga bomo zaključili v soboto na praznik spreobrnitve apostola Pavla. Pri svetih mašah med tednom bomo poslušali razmišljanja ter prosili, da bi bili med seboj čimbolj edini in povezani saj je to najlepše pričevanje naše vere.

 

-Umrla je Marija LEVEC iz Pudoba. Pogrebna sveta maša ter pogreb bo v sredo, 22. 1. ob 15.00h v Viševku. 7. dan za pokojno bo v sredo, 29.1. ob 18.00h v Starem trgu, 30. dan pa v petek, 21.2. ob 18.00h v Starem trgu.

Rajno priporočamo v molitev.

 

-ŽEGNANJE NA BLOŠKI POLICI: po godu svojega zavetnika bo soseska sv. Vincencija na Bloški Polici prihodnjo soboto, 25. januarja ob 16.30h obhajala žegnanjsko sveto mašo. Lepo vabljeni!

 

 

-NEDELJA SVETEGA PISMA: prihodnjo nedeljo, 26. januarja se posebej spominjamo knjige vseh knjig – Svetega pisma. Dnevno naj bi črpali in živeli iz tega neusahljivega in neminljivega vira modrosti in hrane za našo vero!

 

Krščevanje v Starem trgu

Krščevanje v Starem trgu je vsako tretjo nedeljo v mesecu. Z župnikom se osebno, po telefonu ali e-pošti dogovorite za PRIJAVO na krst. PRIPRAVA na sveti krst je običajno na četrtek pred krstno nedeljo ob 19.00 v zimskem, oz. ob 20.00 v letnem času. Če je možno, naj bosta na pripravi samo starša, da se lažje pogovorimo (otroka zaupajte ta čas v varstvo). Otrokovi botri potrebujejo tudi potrdilo o sposobnosti za botra, če so iz druge župnije, domači pa naj se ogasijo pri župniku (da se malo spoznamo). Krst je lahko med ali pa največkrat po nedeljski sv. maši ob 10h.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob PONEDELJKIH med 10.00h in 12.00h

ter ob ČETRTKIH med 17.00 in 17.30h

(v poletnem času med 17.00h in 18.30h)

ter VSAK DAN po sveti maši v Starem trgu.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

V času solskih počitnic so uradne ure samo po sveti maši.

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik