Aktualna obvestila

13. SEPTEMBER 2020

POROKA: v soboto, 19. septembra se bosta v Pudobu poročila Urša, roj. ŠEPEC iz Podloža in Marko KORDIŠ iz Pudoba. Nov zakonski par priporočamo v molitev.

ŽEGNANJE na DOLENJIH POLJANAH: po godu svoje zavetnice, Žalostne Matere Božje, bo soseska obhajala žegnanjsko mašo v soboto, 19. septembra ob 17.30h. Vabljeni.

STIČNA 2020 bo zaradi epidemije potekala po dekanijah. Začetek bo v soboto, 19.9. ob 15.00 v mladinskem centru v Cerknici. Festival se bo zaključil s koncertom, ki se bo začel ob 20.00. Mladi se (danes, 13.9.!) prijavite na sticna.net ter svojo udeležbo v Cerknici, čimprej sporočite še Emi Avsec (068-678-806)!

ŽEGNANJE na KRIŽNI GORI: v nedeljo, 20. septembra ob 10.00 bo po prazniku Povišanja svetega križa, žegnanjska maša na Križni Gori. Istočasno bo maša tudi v Starem trgu!

PRVO SVETO OBHAJILO: Otroci imajo prvo sveto spoved v ponedeljek, 21. 9. ob 13.00, vaje za slovesnost pa v petek, 25.9. ob 13.00. V sprevodu bodo šli samo ministranti in prvoobhajanci, ki se oblečejo v kaplaniji od 9.30 naprej. Starši poskrbite, da prvoobhajanci pred slovesnostjo ne bodo šli v cerkev!

MINISTRANTSKE VAJE: bodo v soboto, 19. in 26. septembra ob 9.00 v Starem trgu.

SPREMEMBA URE: v četrtek, 1. oktobra, bomo začeli z zimskim urnikom večernih maš. V Starem trgu bodo maše ob 18.00, v Babnem Polju pa ob 16.30.

MESEC ROŽNEGA VENCA: vsak dan bomo pol ure pred sveto mašo (ob 17.30!) molili rožni venec. Zaradi varnosti ga boste letos molili samo starejši. Pri vhodu v cerkev bo seznam, na katerega se boste napisali (vsak dan drugi). Tisti, ki bo molil naprej, bo zmolil celoten rožni venec. S tem bo manj dotikanja mikrofona in hoje po cerkvi.

S srečanji mladinske skupine bomo začeli teden kasneje, kot je bilo sprva oznanjeno. Začenjamo torej v petek, 2.10. ob 19.00 v župnišču, PRIDI!

PRVI PETEK: na prvi petek v me-secu, 3. oktobra, bom obiskal bolne in ostarele ter jim prinesel Najsvetejše na dom.

VINCENCIJEVI KOLEDARJI: v obeh župnijskih cerkvah lahko pod korom prevzamete dobrodelne koledarje. Priporočen dar je 10 EUR. Lahko ga oddate v nabiralnik za verski tisk ali pa dar nakažete preko priložene položnice, ki je oproščena provizije. Velika hvala v imenu Vincencijeve zveze dobrote.

VZDRŽEVANJE SAKRALNE DEDIŠČINE: še pred zimo bi radi zaključili z deli na cerkvi v Pudobu. Zaradi odkritja freske in potrebnih raziskav, so se dela zavlekla za vsaj mesec dni. V Podcerkvi bomo prebelili in na novo osvetlili zvonik. Občina tam končuje z obnovo pokopališkega zidu. V Ložu pri Roku se bo prebarvala streha zvonika. Na Knežji Njivi pa se bodo zamenjala dotrajana glavna in zakristijska vrata. Hvala vsem vaščanom, ki darujete za vzdrževanje svojih podružničnih cerkva. Za sofinanciranje večjih projektov in lepo sodelovanje se zahvaljujem občini Loška dolina.

 

 

16. AVGUST 2020

ŽEGNANJE v LOŽU pri sv. Roku:
po godu svojega zavetnika sv. Roka, bo soseska v soboto, 22.8. ob 17.30 obhajala žegnanjsko sveto mašo. V septembru se bo na zvoniku zbrusila in prebarvala pločevinasta kritina. Gre na nujno in zahtevno vzdrževalno delo, zato bo pri sveti maši tudi »ofer« za pokritje stroškov. Priporočen dar je 15 € na gospodinjstvo.

POROKA: v soboto, 29.8. ob 13.00 se bosta v Starem Trgu poročila Matjaž NELEC in Tina, roj. ĐUKES.

PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 4. septembra, bom obiskal bolne in ostarele ter jim prinesel Najsvetejše na dom.

ŽEGNANJE na LAZAH: soseska bo žegnanjsko sveto mašo obhajala v soboto po angelski nedelji, 5. septembra ob 17.30. Vabljeni!

VEROUK: z veroukom bomo začeli 14. septembra. Vpis otrok za vse razrede verouka bo v prostorih kaplanije v učilnici: v ponedeljek, 7. sept. in v torek, 8. sept., oba termina med 15h in 17h. Spričevala otrok že imamo in jih boste starši podpisali za prejšnje leto, saj jih zaradi epidemije nismo podelili.
Starši boste na vpisu lahko kupili učbenike, delovne zvezke in liturgični zvezek ter poravnali prispevek za veroučno leto (ogrevanje, vzdrževanje, material,...), ki znaša 20€ za prvega, 10€ za drugega ter brezplačno za ostale otroke iz družine. Cenik učbenikov bo objavljen na internetni strani in na panoju pred cerkvijo. Starši, ki otroka vpisujete v prvi razred boste izpolnili prijavnico v veroučno šolo.

REDNI urnik verouka 2020/21:
1. r.: TOR ob 15.15—Marta Šebenik
2.r.: TOR ob 16.15—Marta Šebenik
3.r.: ČET ob 16.00—Janja Sterle/župnik
4.r.: PON ob 13.15—Janja Sterle
5.r.: TOR ob 13.15—Marta Šebenik
6.r. : PON ob 15.15—Katarina Truden
7.r.: ČET ob 14.00—župnik
8.r.: ČET ob 15.00—župnik
9.r.: PON ob 16.15—Katarina Truden


KORONA urnik verouka: v primeru, da bo zopet prišlo do zaostritve epidemije, bomo imeli prilagojen urnik. Vsak razred smo razdelili na dve skupni (okoli 10 otrok). Vsaka skupina bo imela 2 veroučni uri skupaj, dve uri pa bodo opravili doma. Torej na mesec bo veroučenec dve uri opravil v razredu in dve doma. Ker bodo skupine manjše, bo verouk v razredu potekal intenzivneje. Učence se bo lahko pripravilo na delo doma ter se ga nato preverilo. Začetek ure za vsako skupino razreda bo po rednem urniku.

PRAZNIK Rojstva Device Marije—mali šmaren: torek, 8.9. Sveti maši bosta v Babnem Polju ob 17.30 in ob 19.00 v Viševku.

PRVO SVETO OBHAJILO bo v Starem trgu v nedeljo, 27. septembra ob 10.00h. Sestanek staršev bo v sredo, 9. septembra ob 19.30 v cerkvi v Starem trgu. S pripravami otrok bomo začeli že prej! Opravili bomo 6 veroučnih ur: 7., 14. in 21. septembra od 13.15 do 14.45 v veroučni učilnici.

MINISTRANTSKE VAJE bodo v soboto, 12. septembra ob 9.00 v St. trgu.

MAŠNE NAMENE lahko v župnijski pisarni naročite do konca decembra 2020!

S srečanji mladinske skupine bomo za-čeli v petek, 25.9. ob 20.00 v župnišču.

 

19. JULIJ 2020

Pri vseh svetih mašah v župnijskih in podružničnih cerkvah je obvezna uporaba zaščitne maske. Člani različnih gospodinjstev sedite čimbolj narazen.

ZAHVALI
Hvala vsem animatorjem pod vodstvom Eme Avsec, za lepo izveden krajši »korona« oratorij. Velika hvala Radu Žnidaršiču in Stanetu Mihelčiču za izdelavo novih polken na zvoniku v Podcerkvi.

ŽEGNANJE sv. Jakob: na god svojega zavetnika, v soboto, 25.7. ob 17.30 bosta soseski Pudob in Iga vas imeli žegnanje v Pudobu.
Na fasadi zvonika ravno sedaj potekajo obnovitvena dela, vendar bo omogočen vhod v cerkev! Nabirka pri maši bo namenjena pokritju stroškov.

KRIŠTOFOVA NEDELJA - 26. julij - blagoslov avtomobilov: »Z VESELJEM DARUJEM—ŽIVLJENJA REŠUJEM«. Pri svetih mašah bomo prosili za Božje varstvo na vseh naših poteh, po maši pa bo blagoslov vozil. Dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre, lahko vržete v pripravljen nabiralnik pod korom. V celoti bo namenjen za nakup novih vozil za naše misijonarje. V misijonskem središču Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca zahvaljujejo.

VRAŽJI VRTEC: v nedeljo, 26. julija ne bo nedeljske sv. maše v farni cerkvi sv. Nikolaja, ampak ob 8.30h na VRAŽJEM VRTCU za vse pobite v Jermendolu in na Vražjem vrtcu. V primeru slabega vremena bo maša v farni cerkvi.

V dnevih med 29.7. in 5.8. se obrnite na g. Marklja. Njegov kontakt je objavljen na prvi strani Naših oznanil.

SKAVTI stega jamskega medveda Loška dolina 1: bodo med 31.7. in 1.8. pri sv. Miklavžu na Blokah (Ulaka) imeli skavtske obljube, ki jih bodo nadaljevali s poletnim taborom. Zaradi ukrepov pred virusom covid-19 ne bo mogoča udeležba zunanjih obiskovalcev.

ŽEGNANJE sv. ANA: v soboto, 1. avgusta ob 17.30h, bo po godu svoje zavetnice soseska sv. Ane obhajala žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!

PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 7. avgusta bom obiskal bolne in ostarele ter jim prinesel Najsvetejše. Če želite obiska duhovnika na domu sporočite v župnišče.

SIGA: maša za sosesko bo v soboto, 8. avgusta ob 17.30 pri zname-nju v Sigi. Vabljeni!

POROKA: v soboto, 8. avgusta se bosta v Starem trgu poročila Mirjam KVATERNIK in Miha TURŠIČ.

ZAOBLJUBLJENI MAŠI PROTI KOLE-RI: Na Križni Gori bo zaobljubljena maša za Vrh in Podgoro v soboto, 25. julija ob 8.00 zjutraj. Maša za Pudob in Iga vas na Križni Gori, pa bo v ponedeljek, 10. avgusta ob 19.00h.

MARIJINO VNEBOVZETJE: na zapovedani praznik v soboto, 15. avgusta bodo svete maše ob 7.30 v Starem trgu, ob 8.30 v Babnem Polju ter ob 10.00 v Viševku, kjer soseska obhaja tudi žegnanje. Vabljeni!

 

21. JUNIJ 2020

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V BABEM POLJU: v nedeljo, 28.6. bomo ob 13.00 izpostavili Najsvetejše. Sklep bo z mašo ob 17.00. Vabljeni, da si popoldan vzamete kakšno uro za molitev pred Jezusom.

BLAGOSLOV OBNOVLJENIH ZVONOV V NADLESKU:
V četrtek, 25. junija ob 15.00 bo v Nadlesku zaobljubljena sveta maša proti koleri, po njej pa blagoslov obnovljenih zvonov. Mašo bo daroval rojak, g. Pavel Okoliš. Pri obeh zvonovih sta bila zamenjana dotrajana kemblja ter lesena jarma. Hvala vsem vaščanom in ostalim, ki ste darovali za nujno potrebno obnovo.

NEDELJSKE MAŠE: z nedeljo, 5. julija se bomo vrnili na običajen urnik svetih maš. V Starem trgu bosta maši ob 7.30h in ob 10.00, v Babnem Polju pa ob 8.30h. Z julijem bodo ob sobotah žegnanja na podružnicah. Žegnanjska maša ima že nedeljski obrazec in velja kot nedeljska maša, tako da lahko izkoristite tudi to možnost.

MAŠE NA PODRUŽNICAH: Z mesecem julijem bomo začeli z mašami na podružnicah. Ponedeljki in četrtki so sicer rezervirani za podružnice, vendar bo v juliju nekaj maš ta dneva v Starem trgu, saj zaradi negotovosti glede epidemije niste naročili maš na podružnicah.

OBISK BOLNIKOV: bolne in ostarele bom obiskal v petek, 10. julija.

ŽEGNANJE na VRHU: po godu svojega zavetnika sv. Tomaža, bo soseska na Vrhu, v soboto, 4.7. ob 17.30 obhajala žegnanjsko sveto mašo. Vabljeni!

ŽEGANJE v KOZARIŠČAH: na godovni dan svojega zavetnika, sv. Benedikta, bo soseska Kozarišče, v soboto, 11.7. ob 17.30 obhajala žegnanjsko sveto mašo. Vabljeni!

ŽEGNANJE v ŠMARATI: pred godom svoje zavetnice, sv. Marjete, bo soseska v Šmarati v soboto, 18.7. ob 17.30 obhajal žegnanjsko sveto mašo. Med mašo bomo blagoslovili nov kovan kembelj. Nov kembelj bo nadomestil litoželezni pregibni kembelj. Udarci v zvon bodo mehkejši, kar je bolje za trajnost zvona, predvsem pa bo bodo melodije zvona (njegov zven) lepše in manj udarne. Menjavo je predlagal vzdrževalec zvonov, nabirka pri maši pa bo namenjena pokritju stroškov.

PUDOB: na podružnični cerkvi sv. Jakoba starejšega se bodo v prihodnjih mesecih opravljala dela na fasadi zvonika. Gre za skupno podružnico vasi Pudob in Iga vas, zato se vaščani obeh vasi preko VO dogovorite za potrebno sodelovanje pri obnovi ter zbiranju sredstev. Znatno bo pomagala tudi občina Loška dolina. Obnova bo predvidoma potekala v dveh delih: letos zvonik, naslednje leto še cerkvena ladja. Kdor od faranov želi podpreti ta projekt, lahko daruje osebno v župnišču ali nakaže znesek na župnijski TRR, SKLIC: SI99 DAR ZA PUDOB.

 


JUNIJ 2020

 

MAŠE NA PODRUŽNICAH: Za javno obhajanje svete maše, še vedno veljajo posebna navodila škofovske konference. Na voljo mora biti razkužilo, sedeti je potrebo 1,5 m narazen, nositi moramo maske. Vse te pogoje je bistveno težje zagotoviti na podružnicah, zato bomo tudi v prihodnje vse maše obhajali v Starem trgu.

ŽEGNANJA do nadaljnjega odpade-jo.

ROMARSKI SHOD na KRIŽNI GORI: Zadnjo nedeljo v maju obhajamo letos slovesni praznik prihoda Svetega Duha - binkošti. Na Križni Gori je ta dan glavni romarski shod. Ob 10.00 bo sveto mašo na Križni Gori daroval prošt ljubljanske-ga stolnega kapitlja, g. Jožef Lap. Sveta maša bo v primeru lepega vremena zu-naj pred cerkvijo, zato si prinesite kako blazinico ali prenosni stol. V primeru slabega vremena bo maša v cer-kvi, v vsakem primeru pa morate za prejem svetega obhajila seboj imeti masko. Zaradi tre-nutnih razmer ne bo organizirane skupne mo-litve ob kapelicah. Ob 10.00 ne bo svete maše v Starem trgu!

ZBIRANJE PAPIRJA: od ponedeljka 25. maja do 7. junija, bodo Skavti organizirali akcijo zbira-nja starega papirja. Ob sobotah med 9.00 in 12.00 vam bodo poma-gali pri razlaganju. Kon-tejner bo na spodnjem parkirišču pri skednju.

VRTNICE: junij je mesec Jezusovega srca. Pri tedenskih svetih mašah bomo prisluhnili vrtnicam z naslovom: Evharistija v šoli svetnikov.

POLETNI ORATORIJ z naslovom: ZAUPAM, ZATO SI UPAM (na temo svetopisemske kraljice Estere): bo potekal v skrajšani obliki od srede, 1.7. do petka, 3.7. v Starem trgu. Prijavnice bodo na voljo od 31.5. v cerkvi in na župnijski spletni strani. Prijave spre-jemamo do 10.6. v župnijskem uradu. Kot animatorji lahko sodelujejo tudi leto-šnji devetarji. Če želijo sodelovati se mo-rajo čimprej javiti voditeljici oratorija Emi Avsec (068-678-806).

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 10.00 in 12.00 ter vsak dan po sveti maši.

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po sveti maši!

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

VSTOPATE Z ZAŠČITNO MASKO.

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik