Splošna obvestila september 2019

DEKANIJSKA KONFERENCA: v sredo, 4. septembra bo naša župnija gostila srečanje dekanijskih duhovnikov. Lepo vabljeni, da se nam pridružite v prvem delu, ki bo v župnijski cerkvi v Starem trgu. Ob 9.00 h bo molitev rožnega venca, ob 9.30 h pa sledi sveta maša, ki jo bo vodil dekan Maks Ipavec.

PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 6. septembra, bom obiskal bolne in ostarele ter jim prinesel Najsvetejše na dom.

ŽEGNANJE na LAZAH: soseska bo žegnanjsko sveto mašo obhajala v soboto po angelski nedelji, 7. septembra ob 17.30. Vabljeni!

VEROUK: z veroukom bomo začeli 16. septembra. Vpis otrok za vse razrede ve-rouka bo v prostorih kaplanije v učilnici: v ponedeljek, 9. sept. in v torek, 10. sept., oba termina med 15h in 17h. Ob tej pri-ložnosti starši s seboj prinesite tudi otrokovo spričevalo, dobili boste tudi zvezke in knjige, ki jih bo otrok potreboval za vero-uk. Urnik verouka bo v kratkem objavljen na internetni strani ter na panoju pred cerkvijo. Verouk bo za vse razrede potekal le v kaplaniji v Starem trgu. Sledimo navodilu nadškofije, ki naroča, naj se verouk po župni-jah in na soupravah kolikor je le mogoče zdru-žuje in povezuje v eno enoto. Za prvo triado bo verouk zaradi prevoza po 15.00 oz. 16.00 uri.

MAŠA ZA PARA IN TETRAPLEGIKE: v sklopu srečanja invalidov, ste vabljeni na sveto mašo v soboto, 14. sept. ob 11.00 h v Starem trgu.

ŽEGNANJE na DOL. POLJANAH: dan pred godom Žalostne Matere Božje bo soseska na Doljnih Poljanah v soboto, 14. sept., ob 17.30h obhajala žegnanjsko sv. mašo.

ŽEGNANJE na KRIŽNA GORI - dan po prazniku povišanja sv. Križa bo v nedeljo, 15. sept., ob 10.00h na Križni Gori žegnanjska maša. Sv. maše ob 10.00 h v Starem trgu ne bo!

STIČNA MLADIH - v soboto, 21. septembra bo vseslovensko srečanje mladih v Stični. Za prevoz se prijavite do 15. sept. v župnišču, ob prijavi pri-spevate 12 EUR za prevoz in vstop-nino. Odhod avtobusa bo izpred kaplanije ob 7.00 h.

SLOMŠKOVA NEDELJA, 22. sept.: pri sv. maši ob 10.00 h v Starem trgu bomo blagoslovili šolske torbe in se priporočili Bogu za blagoslovljeno vero-učno in šolsko leto. Pri maši bodo sode-lovali veroučenci.

1. SEJA ŽPS 2019/20 bo v ponedeljek, 23. septembra ob 20.00 v kaplaniji. Vsi člani lepo vabljeni.

MLADINSKA SKUPINA se začne po sre-čanju v Stični. Prvo srečanje bo v petek, 27. septembra. ob 20.00 v župnišču. Vabljeni srednješolci in študentje.

Za + Franca Trudna iz Nadleska so domači darovali za gregorijanske svete maše. Name-sto cvetja in sveč so zbrane darove namenili za misijon s. Jože Sterle v Ukrajini.

OBNOVITVENA DELA: v jesenskem in zim-skem času se bo izvajala restavracija dotraja-nega stranskega oltarja v Podcerkvi. Če bo vreme primerno se bo obnovila tudi fasada na zvoniku v Pudobu. Omenjena dela ob nabirkah vaščanov sofinancira Občina Loška dolina, za kar se ji že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih med 10.00h in 12.00h

ter vsak dan po sveti maši v Starem trgu.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

V času solskih počitnic so uradne ure samo po sveti maši.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik