Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Glavne naloge ŽPS so:

 

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
  • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
  • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

 

Delovanje ŽPS-ja:


  1. Oznanjevanje
  2. Bogoslužje
  3. DobrodelnostŽPS

ŽPS
ŽPS

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Vsak dan eno uro pred večerno

sv. mašo v Starem trgu

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

040 500 996 - župnik Boštjan Modic

e-mail: bostjan.modic@rkc.si

 

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.