1. del

Besedno bogoslužje

Po začetnem obredu, ki naj bi vse navzoče pri bogoslužju notranje ubral in povezal v pravi bogoslužni zbor, sledi besedno bogoslužje, ki je neposredno pred evharističnim bogoslužjem.

 

Tako je bilo v dvorani zadnje večerje, ko je Kristus s svojimi učenci obhajal prvo evharistično daritev. Besedno bogoslužje je hkrati pouk, molitev in skrivnost. Zato besedno bogoslužje na trajen, poln in učinkovit način posreduje Božjo besedo. Z besednim bogoslužjem vstopamo v skrivnost navzočega Boga, ki govori ljudem. Skrivnost je vse, kar pripada Božjemu življenju, kar Boga razodeva in sporoča ljudem. Vsa zgodovina človekovega stvarjenja in odrešenja je naravnana k edinemu cilju: ustvariti notranje, prijateljsko združenje med človekom in Bogom. Glavni del besednega bogoslužja je branje Svetega pisma in spevi med berili, pridiga, vera in prošnje za vse potrebe pa ga dopolnjujejo in sklepajo.

 

Psalm z odpevom
Psalm z odpevom, ki je sestavni del besednega bogoslužja, je bogoslužno in pastoralno zelo pomemben. Po vsebini je strogo povezan s prebranim berilom. Nikakor ni samo odgovor na prebrano berilo, temveč je njegova razširitev in premišljevanje, ki v srcih vernikov Božjo besedo poglablja.

 

Aleluja z vrstico
Aleluja z vrstico pred evangelijem je - glede na čas bogoslužnega leta - samostojen del obreda. Z njim zbrani verniki sprejmejo Gospoda, ki jim bo govoril, ga pozdravijo in s petjem izpovedo svojo vero. Beseda aleluja prihaja iz hebrejščine in dobesedno pomeni: Halelu-Jah, to je: Hvalite Jahveja (Gospoda Boga). Je pa že v Stari zavezi zgubila svoj dobesedni pomen in postala klic veselja.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik