Sklepni obred

Na koncu evharističnega slavja želi sklepni obred ustvariti v vernikih primerno notranje razpoloženje za »podaljšanje«, zlasti nedeljske evharistične daritve v teden, ki je pred njimi.

 


Sklepni obred sestavljajo tile deli:
a) Mašnikov pozdrav in blagoslov;
b) Odslovitev, s katero odslovimo sveti zbor, da se vrne vsak v svoje vsakdanje življenje in z dobrimi deli hvali in slavi Boga.

 

Pozdrav in blagoslov
Pozdrav na koncu daje pečat slavju, ki ga izročamo Gospodovemu varstvu, da bi mogli to evharistično slavje vsi nadaljevati v življenju. Takoj po pozdravu je blagoslov. Z besedami: »Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh« želi duhovnik, da tri Božje osebe naklonijo svojo odrešenjsko moč vsem, ki so sodelovali pri sveti daritvi in želijo biti obogateni z Božjimi darovi. Z vzklikom: »Amen« verniki ne izražajo samo svoje volje, da se pridružujejo duhovnikovi molitvi, temveč s tem tudi na zunaj pokažejo, da zaupajo v Božjo vsemogočnost, in prepričanje, da bodo uslišani. Saj je to blagoslov Očeta, ki je poslal na svet svojega Sina za odrešenje ljudi; blagoslov Sina, ki je za nas na križu umrl in se sedaj znova daruje na oltarju ter nam naklanja mnogotere darove kalvarijske daritve; blagoslov Svetega Duha, ki v nas Božje življenje vzdržuje in hrani, življenje, ki se je sedaj v evharistiji okrepilo.


Odslovitev
Takoj po blagoslovu mašnik s sklenjenimi rokami doda: 'Pojdite v miru', in vsi odgovorijo: 'Bogu hvala'. Te besede niso gola formalnost, temveč imajo globok pomen. Duhovna povezanost, ki se je ustvarila pri evharistični daritvi ne sme prenehati. Čeprav gredo verniki sedaj v različne kraje in na različne dolžnosti, naj jih še zmeraj povezuje Kristusova ljubezen. V najrazličnejših okoliščinah vsakdanjega življenja naj izžarevajo Kristusovo velikonočno skrivnost, ki so jo doživeli pri sveti daritvi. Besede na koncu maše: »Pojdite v miru,« vsebujejo tudi Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence«. Dejavno sodelovanje pri maši se mora kazati v vsem življenju, v življenju zveste predanosti in službe Bogu in ljudem. Bogoslužje pri maši se potem nadaljuje v bogoslužju življenja in se vanj preliva. Tako bo celotno življenje Božjega ljudstva vedno bolj postajalo živa, Bogu prijetna daritev. Zadnje dejanje bogoslužnega slavja je duhovnikov poljub oltarja in pomeni sklenitev venca celotnega evharističnega slavja. Potem ko duhovnik poljubi oltar, vse zbrano občestvo spoštljivo pozdravlja Kristusa, ki je za vse opravil Bogu Očetu všečno daritev.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik