Splošna obvestila januar 2020

ŽEGNANJE NA BLOŠKI POLICI: po godu svojega zavetnika bo soseska sv. Vincencija na Bloški Polici v soboto, 25. januarja ob 16.30h obhajala žegnanjsko sveto mašo. Lepo vabljeni!

NEDELJA SVETEGA PISMA - na nedeljo, 26. januarja se posebej spominjamo knjige vseh knjig – Svetega pisma. Dnevno naj bi črpali in živeli iz tega neusahljivega in ne-minljivega vira modrosti in hrane za našo vero!

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV bo v ponedeljek, 27. januarja ob 19.00h v župnijski cerkvi v Starem trgu. Za starše prvoobhajncev ter birmancev je udeležba obvezna! Gostja bo redovnica Rebeka Kenda.

SVEČNICA - v nedeljo, 2. februarja obhaja-mo praznik Jezusovega darovanja v templju- svečnico. Pri vseh mašah bo na začetku bla-goslov sveč. Lahko prinesete svoje sveče ali pa že pripravljene pred oltarjem po maši vzamete domov. Kot običajno bodo vaši da-rovi za te sveče namenjeni za razsvetljavo v cerkvi. Ta dan se nam bodo pri 10. sveti maši v Starem trgu predstavili leto-šnji birmanci. Kot sta Jožef in Marija Jezusa predstavila in ga v templju darova-la Bogu, bodo birmanci pred darovanjem na oltar položili svoje birmanske prijavni-ce. S tem bodo simbolno pokazali, da želi-jo prejeti dar potrditve v veri ter da ob tem potrebujejo tudi naše občestvene molitvene podpore, saj za mladostnike verovati v današnjem svetu preštevilnih ponudb in izzivov ni enostavno. Po koncu maše bodo birmanci delili tudi kuverte z njihovimi imeni. Kdor jo bo vzel, bo s tem postal »duhovni boter« izbranega bir-manca. Priporočena naloga duhovnega botra je, da do birme za prejetega bir-manca vsak dan zmoli desetko, ki je Sve-tega Duha poslal.

SV. BLAŽ: v ponedeljek, 3.2. boste pri večerni maši v Starem trgu na priproš-njo škofa in mučenca prejeli t.i. blažev žegen.

SREČANJE ŽPS ZA STARI TRG bo v pone-deljek, 3. februarja ob 19.00 v veroučni učilni-ci.

SREČANJE ŽPS IN ŽGS ZA BABNO POLJE bo v sredo, 5. februarja ob 19.00h v župnijski cerkvi.

PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 7. februarja, bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.

SREČANJE KLJUČARJEV IN MEŽNARJEV (ŽGS) podružničnih cerkva župnije Stari trg bo v sredo, 12. februarja ob 19.00 v vero-učni učilnici.

MINISTRANTSKE VAJE bodo v soboto, 1. in 15. februarja ob 9.00 v Starem trgu.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

VSAK DELAVNIK PO

SVETI MAŠI TER

PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik