Splošna obvestila maj 2014

ŽEGNANJA NA PODRUŽNICAH: Odslej bodo žegnanjske sv. maše na vseh naših podružnicah že na soboto zvečer, in ne več na nedeljo v popoldanskem času ob 15h. Razlog za to je v prevelikem številu sv. maš za enega duhovnika na nedeljo, duhovnika od drugod pa je zelo težko dobiti. Po cerkvenih določilih bi moralo biti, da duhovnik lahko mašuje ob delavnikih dvakrat na dan, ob nedeljah pa največ trikrat. Ker sem ostal sam na dveh župnijah, vas prosim, da to spremembo sprejmete z razumevanjem. Hvala.

 

SV. BIRMA: Na podelitev zakramenta sv. birme 1. maja 2014 se letošnji birmanci (iz župnije Stari trg - 64 in iz župnije Babno Polje - 4 birmanci), njihovi starši in botri, ter z njimi tudi vsa župnija, pripravljamo z molitveno DEVETDNEVNICO K SVETEMU DUHU. Vsak večer pri sv. maši ob 18h skupaj kot občestvo molimo k Svetemu Duhu, da bi tem mladim fantom in dekletom naklonil svoje milosti, utrdil njihovo vero, upanje in ljubezen. Če le morete, ste lepo vabljeni starši in njihovi botri, da ste vsak večer do birme z njimi tu v cerkvi. Za birmance je udeležba obvezna, razen v primeru bolezni.

SREČANJE Z BIRMOVALCEM: Jutri, v ponedeljek 28. aprila, ob 17h bo prišel med nas g. arhidiakon Franci Petrič, ki bo letošnji birmovalec. Njegov obisk pomeni za našo župnijo kakor obisk našega pastirja, saj je letos birma ti. kanonična. Lepo vas prosim, da se torej jutri v čimvečjem številu zberemo vsi skupaj iz obeh župnij v farni cerkvi sv. Jurija. Želi videti, kako živi naša župnija, da začuti njen utrip. Verjamem, da ima vsakdo izmed nas veliko dela, pa si vendarle vzemite čas za to srečanje z arhidiakonom. V to povabilo ste vključeni tako vsi ključarji vseh podružnic, kot člani ŽPS, ministranti, pevci, mladi, veroukarji, prvoobhajanci, pa seveda birmanci, ki vas bo tudi malo povprašal o verskem znanju. Prav vsi lepo vabljeni.
Med sv. mašo ob 18h bo na voljo za sv. spoved za starše in botre birmancev, da bi čistih src obhajali slovesnost.
Po sv. maši ob 19h pa se bo v dvorani v kaplaniji še posebej srečal in pogovoril z vsemi ključarji, člani ŽPS in pevci obeh župnij. Lahko mu boste postavili tudi kakšno vprašanje.

 

ČIŠČENJE farne cerkve sv. Jurija: starši birmancev bomo generalno očistili cerkev in jo okrasili za birmo v torek ob 8h in ob 14h.


V četrtek, 1. maja 2014, bomo ob 8h obhajali slovesnost sv. birme v Babnem Polju za 4 birmance, ob 10h pa v Starem trgu za naših 64 fantov in deklet. Birmanci in botri se 20 min pred mašo zberemo za kaplanijo, od koder bomo v slovesnem sprevodu vstopili v naše svetišče in ob 10h obhajali sv. mašo in zakrament sv. birme. Prednje klopi bodo rezervirane predvsem za starše in sorodnike, zato vas lepo prosim, da to upoštevate.

 

MARIJIN MESEC MAJNIK - ŠMARNICE: Šmarnično pobožnost bomo začeli na slovesni praznik Jožefa Delavca. V Podgori v cerkvici sv. Družine se boste zbirali otroci in brali šmarnice, ki jih je po težki bolezni napisala Darja Kastelic in bodo zelo poučne. Pri mašah v Starem trgu pa bomo brali šmarnice za odrasle, ki jih je ob premišljevanju lavretanskih litanij napisal lazarist Peter Žakelj. Otroci boste vsak dan za spodbudo dobili nalepko z Marijino podobo. Otroci bodo radi hodili k šmarnicam, če boste šli z njimi tudi starši...

 

Na PRVI PETEK v mesecu maju bom obiskal bolne in ostarele po domovih in jim prinesel najsvetejše na dom.

 

ŽEGNANJE V KOZARIŠČAH: v soboto, 3. maja, bo žegnanjska sv. maša ob 19h za sosesko sv. Benedikta. Vabljeni!

 

Sv. FLORJAN, zavetnik gasilcev - V soboto, 3. maja bo na Lazih ob 16h blagoslov gasilcev in sv. maša za vse pokojne gasilce iz PGD Jezero. V nedeljo, 4. maja, pa bo blagoslov in sv. maša za žive in pokojne gasilce v Babnem Polju ob 8.30h in v Starem trgu ob 10h. Vabljeni, da se vsi naši gasilci ob godu svojega zavetnika v uniformah zberete v cerkvi in skupaj prosimo za Božji blagoslov in varstvo v našem kraju na priprošnjo sv. Florjana.

 

ŽEGNANJE NA BLOŠKI POLICI: V soboto, 10. maja bomo na Bloški polici ob 19h obhajali žegnanjsko sv. mašo za sosesko sv. Vincencija. Vabljeni!

 

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje drugod, ki sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu zelo težko dobijo dovolj mašnih namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji. Povabljeni pa ste oboji, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik