Splošna obvestila december 2015 / januar 2016

ŽIVLJENJE ŽUPNIJE V LETU 2015 - statistika
Vsako novo leto lahko pomeni novo nepopisano stran v knjigi. Ne vemo, kaj bo zapisano v njej; želeli bi si le najboljše in najlepše, toda vemo, da je življenje sestavljeno iz lepih, pa tudi malo manj lepih stvari. Ne vemo, kako se bodo uresničila naša pričakovanja, želje in hrepenenja v novem letu, vemo pa, kaj je preteklo leto prineslo v osebnem življenju, v življenju župnije, naroda in vsega sveta. Če že ne poznamo poti naprej, se lahko in skorajda moramo ob začetku novega leta ozreti malce nazaj, kako smo osebno in tudi kot župnija uresničevali veliko poslanstvo, ki ga imamo v odnosu do Cerkve, naroda ter drug do drugega.

Po zakramentih je Bog na poseben način navzoč in živi v Cerkvi. Po njih ga doživljamo in spoznavamo. Kako smo ga spoznavali tudi mi v preteklem letu?

KRSTI:
V preteklem letu 2015 je bilo v župniji Stari trg krščenih 16 otrok (9 dečkov in 7 deklic):
1. Karin ILERŠIČ od Petra in Urške iz Vrhnike
2. Matic ULE od Mitja in Patricije iz Kozarišč
3. Primož STERLE od Blaža in Tine iz St. trga
4. Eva KRANJC od Aleša in Katje iz Iga vasi
5. Lucija PAVLIČ od Damjana in Maje iz Iga v.
6. Tijan MLAKAR od Sebastijana in Janje iz Pudoba
7. Julija STERLE od Gregorja in Jasmine iz Pudoba
8. Lien PETRIČ od Andreja in Tine iz Vrhnike
9. Janez KVATERNIK od Tomaža in Suzane iz Loža
10. Jurij PONUDA od Janeza in Nataše iz Pudoba
11. Matic JEKLAR od Mateja in Anite iz Bloške Police
12. David VUKOVIČ od Ivice in Simone iz Iga vasi
13. Mija MATIJEVIČ od Marijana in Lucie iz Vrhnike
14. Manca STERLE LENASI od Boštjana in Tatjane iz Starega trga
15. Ažbe VESEL od Primoža in Tine iz Starega trga
16. Zarja KRANJC od Markota in Klavdije iz Iga vasi.
V župniji Babno polje je bilo v letu 2015 krščenih 5 otrok (3 dečki in 2 deklice):
1. Mija TROHA od Alena in Blanke
2. Anej TROHA od Tadeja in Valentine
3. Patrik OŽBOLT od Aleša in Janje
4. Matej JANEŽ od Antona in Lee
5. Klara ULE od Janeza in Erike
6. Nejc Petar KOVAČ od Simona in Katarine

PRVO OBHAJILO:
K prvemu sv. obhajilu je letos v župniji Stari trg pristopilo 16 fantkov in 8 deklic, skupaj 24 otrok, v Babnem Polju 3 deklice in 1 fantek, skupaj 4 otroci.

POROKE:
V letu 2015 so se poročili v Starem trgu:
1. MALNAR Simon in ŽNIDARŠIČ Jana
2. PETRIČ Andrej in LENARČIČ Tina
3. VIRANT Leon in AVSEC Sabina
4. MERHAR Mitja in SMOLIČ Teja (Šmarata)
5. BAUMAN Robert in SELJAK Ines (Šmarata)
6. STANONIK Klemen in ALJAŽ Barbara (Šmarata)
7. ŽAGAR Boris in BARTOL Anja
V Babnem Polju sta se v letu 2015 poročila
1. OŽBOLT Aleš in TROHA Janja

POGREBI:
V letu 2015 so od nas odšli v večnost iz žup. St. trg:
1. TRUDEN Frančiška iz Iga vasi
2. AVSEC Ivan iz Pudoba
3. VESEL Jožica iz Iga vasi
4. KOMIDAR Bogomir iz Nadleska
5. OVSEC Franc iz Rožnika
6. PONUDA Jožefa Pepca iz Pudoba
7. INTIHAR Frančiška iz Viševka
8. POJE Ivan iz Smeljevega
9. TRUDEN Mirjana iz C. Notranj. Odreda
10. ŠEN Franc iz Ograd
11. BARAGA Anton iz Kozarišč
12. KANDARE Ludovik iz Dan
13. STERLE Janez iz Kozarišč
14. DEBEVEC Magdalena
15. STERLE Jožef iz Vrhnike
16. VEBER Franc iz Nadleska
17. BAVEC Marija iz Pot na Ulako
18. KOČEVAR Franc iz Loža
19. PETRIČ Ivana iz Vrhnike
20. BARAGA Marta iz Pudoba
21. ŠKERBEC Nataša iz C. Notr. Odreda
22. MLAKAR Marija iz Babne Police
23. MULEC Janez iz Iga vasi
V župniji Babno polje so od nas odšli v večnost:
1. POJE Peter, B. Polje 72
2. TROHA Marija, B. Polje 18
3. TROHA Alfred, B. Polje 13
4. TROHA Mirko, B. Polje 1
5. TROHA Martin, B. Polje 97
6. TROHA Jožefa, B. Polje 8A

KOLEDOVANJE: Tudi letos vas bodo obiskali koledniki, otroci, ki se napravijo v tri kralje, da bi zbirali darove za projekte slovenskih misijonarjev. Koledovanje bo v župniji Babno polje, v nedeljo, 27. decembra, v župniji Stari trg pa v soboto, 2. januarja 2016.
Vsem vam dobrotnikom Bog povrni.
S to akcijo bomo pomagali misijonarjema Jožetu Adamiču in Tonetu Kerinu z Madagaskarja pri gradnji dveh osnovnih šol v krajih Befotaka in Marofahiry, Poloni Berlec iz Salomonovih otokov pri gradnji cerkvenega šolskega centra, s. Dorici Sever iz Kanade pri ureditvi skupnih prostorov na misijonu, s. Agati Kociper iz Brazilije pri izvedbi delavnic indijanske obrti, Tomažu Mavriču iz Ukrajine pri dograditvi in opremi hiše za mlade odvisnike ter s. Poloni Švigelj iz Senegala pri gradnji osnovne šole.

BABNA POLICA: pred godom svojega zavetnika bo soseska sv. Antona Puščavnika na Babni Polici v soboto, 16. jan. ob 16h obhajala žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

VSAK DELAVNIK PO

SVETI MAŠI TER

PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik