ARHIV NOVIC

Življenje župnije v letu 2017

Vsako novo leto lahko pomeni novo nepopisano stran v knjigi. Ne vemo, kaj bo zapisano v njej; želeli bi si le najboljše in najlepše, toda vemo, da je življenje sestav-ljeno iz lepih, pa tudi malo manj lepih stvari. Ne vemo, kako se bodo uresničila naša pričakovanja, želje in hrepenenja v novem letu, vemo pa, kaj je preteklo leto prineslo v osebnem življenju, v življenju župnije, naroda in vsega sveta. Če že ne poznamo poti naprej, se lahko in skorajda moramo ob začetku novega leta ozreti malce nazaj, kako smo osebno in tudi kot župnija uresničevali veliko poslanstvo, ki ga imamo v odnosu do Cerkve, naroda ter drug do drugega. Po zakramen-tih je Bog na poseben način navzoč in živi v Cerkvi. Po njih ga doživljamo in spoznavamo. Kako smo ga spoz-navali tudi mi v preteklem letu?

KRSTI:
V preteklem letu 2017 je bilo v župniji Stari trg krščenih 17 otrok (4 dečki in 13 deklic):
1. Eva TOPIČ od Oliverja in Tanje iz Starega trga
2. Ivana ŽAGAR od Borisa in Anje iz Dan
3. Marija ŠEBENIK od Rudolfa in Marte iz Viševka
4. Jakob OKOLIŠ PIRNAT od Jožeta in Bernarde iz Nadleska
5. Špela LEVEC od Milana in Mateje iz Sv. Ane
6. Žana JEKLAR od Sebastjana in Petre iz Bloš. Police
7. Lija ŠMIGOC od Klemena in Naje iz St. trga
8. Žan Maj MRNJEC od Samota in Anite iz Cerknice
9. Liza MRNJEC od Samota in Anite iz Cerknice
10. Lili MRNJEC od Samota in Anite iz Cerknice
11. Stela MRNJEC od Samota in Anite iz Cerknice
12. Izabela MRNJEC od Samota in Anite iz Cerknice
13. Neja KOGOVŠEK od Jerneja in Ljubice iz St. trga
14. Kristina ILERŠIČ od Petra in Urške iz Vrhnike
15. Tjaš NELEC od Matjaža in Tine iz Iga vasi
16. Gal GORNIK od Petra in Nataše iz Sodražice
17. Stela KRANJC od Marka in Klavdije iz Iga vasi
V župniji Babno polje v letu 2017 ni bilo krstov!
PRVO OBHAJILO:
K prvemu sv. obhajilu je letos v župniji Stari trg pristo-pilo 9 fantkov in 6 deklic, skupaj 15 otrok, v Babnem Polju 1 deklica.
POROKE:
V letu 2017 so se poročili v Starem trgu:
1. PINTARIČ Tomaž in STRLE Katja
2. KRAŠEVEC Damjan in GERBEC Andreja
3. MODEC Mitja in UMEK Sara
4. ŠIRCA Dejan in OGRINC Katja
V Babnem Polju sta se v letu 2017 ni bilo porok.
POGREBI:
V letu 2017 so od nas odšli v večnost iz žup. St. trg:
1. TOKIČ Veronika iz Ograde 9, Stari trg
2. OŽBOLT Ema iz Rožnika 24, Stari trg
3. INTIHAR Marija roj . Iskra iz Smelijev. 22, Stari trg
4. KOMIDAR Frančišek iz Klance 4
5. KOMIDAR Franc iz Loža
6. INTIHAR Marija roj. Mlakar iz C.19.Okt. 58, St. trg
7. INTIHAR Janez iz Pudoba 24
8. MULEC Vincencij iz Pudoba 46
9. PETRIČ Ana roj. Urbič iz Rožnika 20, Stari trg
10. LEVEC Ivanka roj. Sterle iz Sv. Ane 4
11. KOTNIK Ivanka roj. Intihar iz Gor. Jezera 31
12. AVSEC Miroslav iz Knežje njive 15
13. TROHA Jožefa roj. Troha iz Babne Police 10
14. RAVŠELJ Alojzija roj. Špehar iz Viševka 5
15. ZAKRAJŠEK Gabrijela iz Vrhnike 38
16. KLANČAR Ivana roj. Sterle iz Viševka 36
17. AVSEC Alojzija Marija iz Knežje njive 9
18. RAZDRIH Olga Ana iz Šmarate 20
19. ANZELC Jožef iz C.19.OKT 34, St. trg
20. BARAGA Marija roj. Baraga iz Pudoba 45
21. STERLE Marta iz Kozarišč 21
22. RAVŠELJ Franc iz Viševka 5
23. POROK Marija roj. Godejša iz Vrhnike 32
24. ROK Terezija roj. Mlakar iz Bloške Police 8
25. JURJEVČIČ Marija roj. Kovač iz Laze 7
26. GEOHELI Marija roj. Antončič iz C.Notr.Odr.17
27. TUREK Terezija iz Podgore 22
28. PALČIČ Milka roj. JEŠELNIK iz Vrhnike 36
29. KRAŠEVEC Marija roj. Žnidaršič iz Ul.Brač.brig.33
30. STERLE Jožefa roj. Mahne iz Kozarišč 82
(7 moških in 23 žensk)
V župniji Babno polje sta od nas odšla v večnost:
1. TROHA Viktor iz Babno Polje 8a
2. ŠOŠTARIČ Ivana roj. Mlakar iz Babno Polje 68