Nedeljske maše

STARI TRG:

7.30

10.00

 

BABNO POLJE:

8.30