ARHIV NOVIC

Šmarnična pobožnost

V obeh župnijah s pomočjomamicanimatork organiziramo šmarnice za otroke. Potekale bodo vsak dan med ponedeljkom insobotov obeh župnijskih cerkvah in po nekaterih vaseh. Ko je rednatedenskamašavStaremtrgualina podružnici,šmarnice potekajo skupaj s sveto mašo.

(Primer: šmarnice v Viševku so ob18.00,kojetammašaob19.00,so šmarnice ob tej uri, torej ob 19.00!).

Letos
bodo otrociinostali prisluhnili branjuTadeje Roblekz naslovom:Dva velikana in še večja Mamica. Zgodba naotrokom primerennačinpredstavi življenje svetnika Frančiška Saleškega in Janeza Boska.


Šmarničarji
bodovsakdandobili pobarvanko,kisenanašanazgodbo.Najbolj pridni in zvesti otroci, bodo po koncu šmarnic prejeli lepo nagrado.

STARI TRG: ob 19.00
BABNO POLJE: ob 18.00
NADLESK: ob 19.00

VIŠEVEK: ob 18.00

KOZARIŠČE: ob 18.30