ARHIV NOVIC

Življenje župnije v letu 2016

KRSTI: V preteklem letu je bilo krščenih v župniji Stari trg 19 otrok (11 dečkov in 8 deklic):
1. Trina STERLE od Janeza in Staše iz Vrhnike
2. Urban STERLE od Stanislava in Eve iz Vrhnike
3. Tadej KOROŠEC od Marka in Polonce iz Lj. Moste
4. Nika KOROŠEC od Marka in Polonce iz Lj. Moste
5. Daniel STERLE od Damirja in Sabine iz Podgore
6. Nika MLAKAR od Roberta in Anite iz Viševka
7. Ela MALNAR od Simona in Jane iz Škofljice
8. Maja TURK od Mitja in Nadje iz Kozarišč
9. Vita URBIHA od Uroša in Katarine iz Laz
10. Blaž URBIHA od Uroša in Katarine iz Laz
11. Anže TAVZELJ od Roberta in Tjaše iz Nadleska
12. Ema DUJO od Kreša in Mirjam iz Knežje njive
13. Tomaž LEVEC od Jaboba in Simone iz Pudoba
14. Kristjan DEL ROSARIO MARTINČIČ
od Božota in Marites iz Markovca
15. Matias KORDIŠ od Domna in Alenke iz Dan
16. Gabriel KORDIĆ od Nele Koritnik iz St. trga
17. Gaber KOMIDAR HERCEG od Daneja in Nives iz
18. Filip KVATERNIK od Gašperja in Tanje iz Šmarate
19. Klara STERLE od Gregorja in Jasmine iz Ljubljane (Pudob)
V župniji Babno polje so bili v letu 2016 krščeni
4 otroci ( 2 dečka in 2 deklici):
1. Nik MLAKAR od Tomaža in Pavice iz B. Polja
2. David LIPOVAC od Marka in Marijane iz Ljubljane
3. Žana MIHELČIČ od Tomaža in Tjaše iz B. Polja
4. Mojca LIPOVAC od Denisa in Anite iz B. Polja

PRVO OBHAJILO:
K prvemu sv. obhajilu je letos v župniji Stari trg pristopilo 8 fantkov in 8 deklic, skupaj 16 otrok, v Babnem Polju 1 deklica.

BIRMA: zakrament birme so po rokah opata p. Janeza Novaka iz Stične prejeli: 53 birmancev iz Starega trga in 3 birmanke iz Babnega Polja.

POROKA: V župniji Stari trg je bila samo 1 poroka:
1. KRANJC Marko in ARNEŽ Klavdija iz Iga vasi

POGREBI:
V letu 2016 so od nas odšli v večnost v župniji Stari trg:
1. TURŠIČ Leopold iz Loža
2. MULEC Neža iz Viševka
3. PAVLIČ Marija iz Rožnika, St. trg
4. ANTONČIČ Jožef iz Pudoba
5. PONUDA Zora Marija iz Pudoba
6. LEKŠAN Marija iz Pudoba
7. LIPOVAC Veronika iz Iga vasi
8. KOMIDAR Marija iz Klanc
9. PLOS Jože iz Starega trga
10. KRAŠEVEC Stanislav iz Rožnika
11. STRLE Janez iz Dan
12. STERLE Ana iz Rakeka
13. BARAGA Franc iz Pudoba
14. OVSEC Angela iz Knežje njive
15. LEKŠAN Alojzij z Klanc
16. KANDARE Anton iz Dan
17. MLAKAR Rafael iz Iga vasi
18. KRAJC Emilija iz Dan
19. BARAGA Ivana iz Dan
20. ŠKERBEC Ljudmila iz Rožnika
21. MARKOVČIČ Marjeta iz Bloš. Police
22. MLAKAR Alojzij iz Starega trga
23. KRANJC Gabrijela iz Iga vasi
24. STRLE Alojzija iz Gor. Jezera
25. OVSEC Janez iz Knežje njive
26. KIRASIĆ Ivica iz Rožnika
27. STERLE Marija iz Podcerkve
28. KOČEVAR Alojzija iz Loža

V župniji Babno polje:
1. LEKAN Feliks, B. Polje 33
2. KONC Alojz, B. Polje 92
3. SADOVSKI Natalija, B. Polje 4
4. TROHA Marija, B. Polje 97