ARHIV NOVIC

Ali lahko s prvimi sobotami pomagamo drugim?

Celotno fatimsko sporočilo hoče pomagati ljudem, da bi živeli po Kristusovem evangeliju in prišli v nebesa. Življenje po Jezusovem nauku in njegovem zgledu prinaša med ljudi mir in srečo že na tem svetu, zlasti pa jim zagotavlja srečno večnost. Mnogi ljudje se za Jezusov nauk in njegove zapovedi ne zanimajo. Marija pa je mati tudi teh ljudi in jih hoče rešiti za nebesa, zato se obrača na nas, da bi ji pri tem pomagali. Po fatimskih pastirčkih nam naroča, naj zanje molimo za spreobrnjenje in delamo pokoro. To pomeni, da poleg molitve vdano prenašamo različno trpljenje in neprijetnosti ali si to celo sami naložimo. S tem zadoščujemo za svoje in njihove grehe in prosimo Božjega odpuščanja.

Ena od odličnih oblik, ki združuje molitev in pokoro, zakrament sprave in zadostilno obhajilo, je obhajanje petih prvih sobot na fatimski način. Najprej vpliva na našo rast v svetosti, saj v zadoščenje za svoje in tuje grehe gremo k spovedi, molimo rožni venec, 15 minut premišljujemo eno ali več skrivnosti rožnega venca in prejmemo zadostilno sveto obhajilo. Mati Marija nam obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani z vsemi milostmi, ki so potrebne za naše zveličanje. Hkrati je to odličen prispevek za svetovni mir in za mir po različnih skupnostih, zlasti naših družinah.

S. Lucija se ni spomnila, da bi vprašala Marijo, ali ta njena obljuba velja tudi za kakšno drugo osebo, za katero opravljamo pet prvih sobot; tudi za takšno, ki se za vero ne zmeni. Smemo sklepati, da bi Marija Luciji to zagotovila. Ker je celotno fatimsko sporočilo, tako angelu miru kakor Materi Mariji, usmerjeno na reševanje ljudi za nebesa, lahko po človeško sklepamo, da velja tudi za druge, saj je Bog neskončno usmiljen in je takšno sklepanje skladno s Svetim pismom in naukom Cerkve. To pomeni, da pred smrtjo ne bodo odklonili prejema zakramentov, ali bodo vsaj obudili popolno kesanje nad svojimi velikimi grehi. Seveda to ne sme biti potuha za neresno in grešno življenje.

MOTIVI, ZARADI KATERIH NAJ BI OBHAJALI PET PRVIH SOBOT
- Jezus in Marija sta to pobožnost priporočila, zato jo iz ljubezni do njiju izvajamo;
- zahvaljujemo se za petmesečni Marijin obisk v Sloveniji od 13. maja do 13. oktobra 2016 in se poglabljamo v angelova ter Marijina sporočila in naročila;
- na ta način učinkovito prispevamo k obhajanju stoletnice fatimskih dogodkov;
- dobro se pripravljamo na posvetitev ali obnovitev posvetitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu;
S to pobožnostjo raste naša ljubezen do Matere Marije in Sina Jezusa;
- S tem obhajanjem stopamo v središče naše vere, ki se razodeva v sveti Evharistiji, zakramentu pokore in molitvi ter premišljevanju rožnega venca, ki je evangelij, spremenjen v molitev;
- Tako se širi poglobljena molitev rožnega venca, ki je marsikje popolnoma izginila; z molitvijo in premišljevanjem skrivnosti rožnega venca podoživljamo celotno Jezusovo in Marijino življenje;
- S to pobožnostjo se utrjuje zavest grešnosti in odprtost za Boga ter potreba po spravi in zadoščevanju za naše grehe;
- Tako se pospešuje pogostna spoved in zavest grešnosti ter potreba po Božjem odpuščanju;
- To je učinkovito sredstvo za dosego zveličanja;
S tem prispevamo k miru na svetu in v različnih skupnostih;
- V nas se poživljajo božje kreposti: vera, upanje in ljubezen

p. Anton NADRAH, Stična