ARHIV NOVIC

Imenovanje klučarjev

KLJUČAR: Ključar se v službo ne postavi sam, ampak ga na predlog župnika, pastoralnega ali gospodarskega sveta ali vaščanov imenuje (nad)škof. Služba traja 5 let z možnostjo podaljšanja, vendar ugasne po dopolnjenem 70. letu starosti. Ključar mora biti povezan s Cerkvijo, biti mora zgled lepega verskega in moralnega življenja. Njegova naloga je skrb za zaupano mu svetišče (redno opazuje stanje strehe, fasad, vrat, oken, zvonov, oltarjev, klopi, svetil, okolice,...). Kar lahko in zmore, ključar popravi skupaj s sovaščani in z dovoljenjem župnika sam. Za večja vzdrževalna popravila ali obnove, pa se obrne na župnijski gospodarski svet, kjer skupaj načrtujemo večje obnove. Zmotno je prepričanje, da je ključar tisti, ki ima ključ od cerkve ter cerkev pripravi in jo odklepa, ko je v njej bogoslužje. To je naloga mežnarja/ice. Vesel sem, da imamo pri naših cerkvah trenutno lepo aktivni obe službi. Skoraj vsaka podružnica ima svojega ključarja in svojo mežnarico. Imenovana ključarja sta lahko po dva na podružnico, vendar smo za večino podružnic za enkrat predlagali samo po enega, kar pa lahko po potrebi spremenimo. Seznam mežnarjev/ic bomo objavili v prihodnjih izdajah Naših oznanil.

V imenu celotne župnije izrekam zahvalo vsem dosedanjim ključarjem ter vsem, ki ste sprejeli služenje za 5-letno obdobje.
Blaž, žpk.