ARHIV NOVIC

Neizmerni čudež

Neki človek je prišel k duhovniku in se je hotel ponorčevati iz njegove vere.
Vprašal ga je:
»Kako lahko kruh in vino postaneta Kristusovo telo in kri?«
Duhovnik je odgovoril:
»Brez težav. Ti sam spreminjaš hrano v svoje telo in kri. Zakaj bi tudi Kristus ne mogel storiti enako?«
Toda mož se ni dal
in je postavil novo vprašanje:
»Kako je lahko celo Kristusovo telo
v tako majhni hostiji?«
»Enako kot je pokrajina, ki jo gledaš,
v tvojem majhnem očesu.«
A mož je še kar vztrajal:
»Kako pa more biti isti Kristus navzoč v vseh cerkvah istočasno?«
Duhovnik je vzel v roke ogledalo in rekel možu, naj se pogleda vanj. Potem je ogledalo spustil na tla, da seje razbilo in dejal dvomljivcu:
»Tudi ti si samo eden in vendar lahko vidiš, da tvoj obraz istočasno odseva v vsakem koščku ogledala.«