ARHIV NOVIC

Praznovanje Velikega tedna

VELIKI ČETRTEK, 28. 3: Ta večer obhajamo spomin na zadnjo večerjo, ki jo je Jezus pred svojim trpljenjem obhajal s svojimi učenci. Ob 17.30h so vaje za ministrante, ob 19.00 (Babno Polje ob 18.00!) pa obredi Velikega četrtka - po slovesni maši bomo molili in častili Jezusa v ječi. Zvonovi po slavi do mašne slave na veliko soboto UGASNEJO—gredo v Rim. Prosim, da mežnarji ali ključarji na podružnicah poskrbite, da bodo avtomati za zvonove do sobote do okoli 21.00 IZKLOPLJENI! (stikalo ZVONI DOL)

VELIKI PETEK, 29. 3: Veliki petek je dan Jezusove smrti. Cerkev, Kristusova nevesta, žaluje. V cerkvah ta dan ne obhajamo svete maše. Oltarji so prazni, brez križev, svečnikov, prtov in rož. Ta dan je strogi post. Zdravi mladostniki in odrasli se lahko le enkrat v dnevu do sitega najedo, vsi pa se vzdržimo mesnih jedi. Ob 15.00 bomo v farni cerkvi v Starem trgu molili križev pot. Ob 17.30h bodo vaje za ministrante, ob 19.00 (Babno Polje ob 18.00!) pa
obredi velikega petka. Po obredih bomo z molitvijo počastili Jezusa v Božjem grobu.

VELIKA SOBOTA, 30. 3: Ob 7.00 bo blagoslov vode in velikonočnega ognja pred farno cerkvijo v Starem trgu.

BLAGOSLOVI JEDIL bodo v farni cerkvi sv. Jurija: dopoldan ob 9.00, 10.00, 11.00 in popoldan ob 14.00 in 15.00. V Babnem Polju bo blagoslov jedil ob 14.00. Velika sobota je namenjena molitvi pri Božjem grobu in duhovni pripravi na obhajanje slovesne vigilije, ko bomo že veseli slavili Gospodovo zmago nad smrtjo!

URNIK MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU:
9.00: Bloška Polica, Podlož, Sv. Ana, Lož
10.00: Knežja Njiva, Vrhnika, Viševek, Markovec
11.00: Nadlesk, Podcerkev, Dane, Klance, Gor. Jezero, Laze, Otok
14.00: Stari trg, Podgora, Vrh, Babna Polica, Dol. Poljane
15.00: Pudob, Iga vas, Kozarišče, Šmarata

Naši skavti bodo v času čaščenja pri Božjem grobu na častni straži. Ob zgoraj naštetih urah bodo po blagoslovih jedil, člani ŽPS vodili skupno molitev pri Božjem grobu. Osebno pa lahko pred Gospodom v tišini molite do 17.00! Ob 17.30h bodo vaje za ministrante, ob 19.00 (Babno Polje tudi ob 19.00) pa slovesnost velikonočne vigilije.

VELIKA NOČ, 31. 3: Jezus Kristus je vstal od mrtvih ponoči, oz. v jutranjem svitu. Zjutraj ob 7.00 povabljeni k vstajenjski procesiji in velikonočni sv. maši v Starem trgu, v Babnem Polju pa ob 8.00. Ključarji in mežnarji poskrbite, da se bandera iz podružnic pripeljejo v Stari trg (če so v primernem stanju ter z ozirom na vreme).

(foto: pixabay.com)