ARHIV NOVIC

Statistika in pogled naprej

Prva oznanila v novem letu so namenjena pogledu nazaj ter napovedi dogodkom, ki nas čakajo v novem letu. Načrtovanje je tudi letos še vedno zelo neprijetno opravilo, saj se ne ve, do kdaj bodo trajale omejitve za večja druženja, kamor spadajo tudi svete maše in slovesnosti.

STARI TRG: V župniji Stari trg je bilo krščenih štirinajst (14) otrok, imeli smo tri (3) cerkvene poroke. Cerkvenih pogrebov je bilo devetintrideset (39), od tega devetnajst (19) s prejetimi zakramenti za umirajoče (spoved, obhajilo, bolniško maziljenje). Pri prvem svetem obhajilu je bilo dvajset (20) otok. Birme v letu 2021 ni bilo.

BABNO POLJE: V župniji Babno Polje je bil krščen en (1) otrok. Pogrebov je bilo (5), dva (2) sta pred smrtjo prejela zakramente za umirajoče. Porok ni bilo (0), prvoobhajanca pa sta bila (2).

V veroučno šolo je bilo v leto 2021/22 vpisanih 151 otrok iz obeh župnij. V nedeljo, 14.11. smo opravili štetje nedeljnikov. V Starem trgu je bilo 299, v Babnem Polju pa 60 nedeljnikov.

Slovesnosti v letu 2022
17.4.—VELIKA NOČ
23.4.—sv. Jurij celodnevno češčenje ST. TRG
24.4.—STARI TRG farno žegnanje
8.5.—PRVO SVETO OBHAJILO
14.5.—KLANCE žegnanje (12.5.)
21.5.—BIRMA
28.5.—ŠKRIJE in DANE žegnanje (25.5.)
4.6.—GORENJE JEZERO žegnanje (30.5.)
5.6.—KRIŽNA GORA romarski shod za Binkošti
11.6.—OTOK žegnanje (9.6.)
16.6.— TELOVO procesija
18.6.—KNEŽJA NJIVA žegnanje (Sv. Trojica)
25.6.—NADLESK žegnanje (namesto marca)
26.6.—B. POLJE celodnevno češčenje
2.7.—LOŽ SV. PETER žegnanje (29.6.)
POLETNI ORATORIJ od 4.7. do 8.7.
9.7.— VRH žegnanje
16.7.—KOZARIŠČE žegnanje (11.7.)
23.7.—ŠMARATA žegnanje (20.7.)
30.7.—PUDOB žegnanje (25.7.)
31.7.—VRAŽJI VRTEC maša za pobite
6.8. — SV. ANA žegnanje (26.7.)
15.8.—VIŠEVEK žegnanje
20.8.—LOŽ sv. ROK žegnanje (16.8.)
27.8.—VRHNIKA žegnanje (3.12.)
3.9.—LAZE žegnanje (1. sobota v sept.)
8.9.—VIŠEVEK mala maša
10.9.— GOR. POLJANE žegnanje (30.11.)
17.9.—DOL. POLJANE žegnanje (15.9.)
18.9.—KRIŽNA GORA žegnanje ob 10.00h
24.9.—PODGORA žegnanje (26.12.)
12.11.—PODCERKEV žegnanje (11.11.)
4.12.—BABNO POLJE čebelarska maša (7.12.)
11.12. - BABNO POLJE žegnanje (6.12.)
26.12. - ŠMARATA blagoslov konj
31.12. - ŠMARATA malo žegnanje

ZAOBLJUBLJENI sv. maši ob koleri iz leta 1855 na Križni gori: 23.7. za Vrh in Podgoro in 10.8. za Pudob in Iga vas. 7.8. Kozarišče poroma k Novi Štifti. 27.12. Božična maša v Kozariščah.

Vsi oznanjeni termini so informativni in se lahko tudi spremenijo. Če bodo razmere dopuščale, bomo z žegnanji začeli po Veliki noči. Žegnanja, ki so v zimskem času (G. Poljane, Vrhnika in Podgora), sem tako kot lansko leto prestavil v september, ko je še toplo ter večja verjetnost, da bodo kljub epidemiji izpeljana. Dane in Škrilje bodo zaradi časovne stiske v maju imeli skupno žegnanje na Škriljah. Kot običajno bodo med majem in septembrom ob ponedeljkih in četrtkih svete maše potekale na podružni-cah. Takrat pri fari ne bo svete maše. Vab-ljeni, da darujete za svete maše po vaših vaseh.