Ministranti

MINISTRANT

Beseda ministrant pomeni streči, služiti. Zato ministrantom mnogokrat rečemo tudi strežniki. Se pravi, ministrant je tisti, ki hoče z navdušenjem in prizadevnostjo služiti Jezusu in biti njegov prijatelj. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri maši, pomaga duhovniku pri verskih obredih in se veseli skupaj z drugimi ministranti.
Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih, ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah. Če Bog koga kliče, da bi postal ministrant in mu služil pri njegovem oltarju, naj mu odgovori z vso ljubeznijo svojega srca. Pridruži se lahko skupini ministrantov, kjer se bo naučil vse, kar potrebuje za dobro opravljanje ministrantske službe v župniji

NAVODILA
Kdor želi biti ministrant, se mora držati nekaterih navodil. Za ministranta naj ne mine nedelja brez svete maše. Ministrant naj redno in vredno prejema zakramenta svete evharistije in svete spovedi. Ministrant mora biti ponosen, da lahko sodeluje ob Gospodovem oltarju. Ministrant je dober in zvest prijatelj.

SODELOVANJE V ŽUPNIJI

Ministrantske vaje: Za vse ministrante so ob sobotah ob 9.00 h po dogovoru.

Delavniške maše
Vsak ministrant enkrat v tednu dežura pri sveti maši.

Nedelja in prazniki
Ministrant  z veseljem in odgovornostjo ministrira vsako nedeljo in ob praznikih.