Molitvena skupina - Prenova v Duhu

zoom

 

Prenova v Duhu je poseben duhovni tok v pokoncilski Cerkvi. Pred njenim začetkom je papež Janez XXIII. molil: »Sveti Duh, poslan od Očeta v Jezusovem imenu, ki podpiraš Cerkev s svojo prisotnostjo in jo nenehno vodiš, prosimo te, razlij obilje svojih darov na vesoljni cerkveni zbor. Obnovi v našem času čudeže, kot nove binkošti … « Tudi Janez Pavel II. je prosil: »Naj Sveti Duh postane znan in ljubljen v tem našem času, ki je lačen upanja. Pomagajte, da zaživi ΄kultura Binkošti΄, ki edina lahko pripomore k prijateljskemu sobivanju med ljudmi in civilizaciji, ki daje sadove ljubezni. Nikoli se ne utrudite goreče moliti: »Pridi, Sveti Duh! Pridi! Pridi!« 17. maja 1996 je Janez Pavel II. v ljubljanski stolnici povabil: »Tudi mi, dragi bratje in sestre, smo se zbrali v molitvi skupaj z nebeško Materjo, da bi Gospoda prosili, naj ponovi izlitje Svetega Duha. Cerkev v Sloveniji, kakor tudi po vseh deželah sveta, potrebuje Božjo moč Duha, da bo nadaljevala delo nove evangelizacije...«
Ta Božja moč se kaže v duhovnem toku Prenove v Duhu, kateremu so po celem svetu pridruženi mnogi bratje in sestre, saj se v molitvenih občestvih zbira že preko 120 milijonov katoličanov. Sveti Duh ponovno oživlja svoje delovanje v kristjanih, ki se mu zavestno prepustijo in sprejmejo odločitev, da ga povabijo v svoje življenje in z njim vzpostavijo oseben odnos. Ta živ odnos poglablja našo vero, nas kliče k spreobrnjenju in v nas spodbuja delo evangelizacije v moči Svetega Duha, ki nam daje posebne duhovne darove – karizme. Sveti Duh nas s svojo močjo vodi po poti rasti in svetosti in nas vabi k zavestnemu sodelovanju v zakramentalnem in liturgičnem življenju Cerkve.
Tudi v naši župniji se je po skrbni pripravi in mnogih molitvah oblikovalo molitveno občestvo Prenove v Duhu. Na naših srečanjih veselo in z vsem svojim bitjem slavimo Gospoda s slavilno, zahvalno in prosilno molitvijo. V našo sredo povabimo tudi Božjo Mater Marijo, ki je nevesta Svetega Duha, da z njo prinašamo pred Gospoda vse svoje prošnje, molimo za potrebe Cerkve, se zahvaljujemo za Gospodova čudovita dela. Srečanje traja uro in pol.

 

Molitveno občestvo v naši župniji se zbira vsako sredo po večerni sveti maši v pritličju kaplanije. (Poleti od 19. 30 ter pozimi od 18.30 naprej) Skupina z vso hvaležnostjo in velikim veseljem sprejme medse vse ljudi dobre volje in src odprtih za molitev.