Sv. Jedert v Nadlesku

Sv. Jedert v Nadlesku (571 nm).

Grajena v 14. stoletja ali celo v 13. stoletju. »Glava« Janeza Krstnika v tej cerkvi iz konca 13. stoletja. V letu 1581 se cerkev ob vizitaciji imenuje po Janezu Krstniku. Freske Tomaža iz Senja iz 1511. Kasetiran strop iz 1723 delo domočina Jurija Špeharja. Bronasta zvonova iz 1644 (90 kg E, 60 kg GIS).

 

GLAVNI OLTAR

 

SVETI DUH IN BOG OČE

 

SV. FLORJAN

MATI BOŽJA Z DETETOM

SV. JANEZ EV.

???

SV. JEDERT

SV. NEŽA