Sv. Marjeta v Šmarati

Sv. Marjeta v Šmarati (580 nm).

Omenjena 1275. Bronast zvon iz 1924 (77 kg G).

 

GLAVNI OLTAR

 

SV. SILVESTER

 

SV. FORTUNAT

SV. MARJETA

SV. MOHOR