Sv. Martin v Podcerkvi

Sv. Martin v Podcerkvi (621 nm).

Omenjena 1384. sedanja grajena 1647, baročna. Zvonova bronasta (iz 1922  105 kg G, iz 1665 90 kg FIS).

 

GLAVNI OLTAR

BOG OČE IN SVETI DUH

SV. JANEZ AP.

KRIŽANI

MATI MARIJA

SV. FRANČIŠEK ASIŠKI

SV. JURIJ

SV. MARTIN

SV. FLORJAN

SV. ANTON PADOVANSKI