Sv. Peter v Ložu

Sv. Peter v Ložu (605 nm).
   
Omenjena 1428. Zvonik zidan 1545. Zvonovi železni iz 1920 (1340 kg CIS, 1040 kg E, 725 kg FIS).

 

GLAVNI OLTAR

MATI BOŽJA Z JEZUSOM

SV. PAVEL

SV. AHAC

SV. PETER

SV. FLORJAN

SV. SIMON