Sv. Vincencij na Bloški Polici

Sv. Vincencij na Bloški Polici (680 nm).
   
Omenjena 1526. Freske iz poznega 15. stoletja. Strop 1693 kasetiran in barvan. Zvonova bronasta iz 1923 (106 kg A, 75 kg »ubit« in ne zvoni).

 

GLAVNI OLTAR

SV. ANDREJ

SV. VINCENCIJ

SV. JANEZ EV.