Skavti

zoomVIZIJA STEGA
Steg Loška dolina 1 je prepoznavna, povezana in v lokalnem okolju spoštovana skupina mladih, ki sodeluje s prebivalstvom, župnijo in občino. Mladino v stegu vodi skupnost voditeljev, ki predstavljajo trden zgled svojim članom. Voditelji so ustrezno usposobljeni za vodenje mladih in jim zagotavljajo osebno in duhovno rast ter jih vzgajajo v odgovorne državljane.

NEKAJ O STEGU
Dvanajstega oktobra 1991 je po zbiranju prvih somišljenikov prvi klanovodja in stegovodja Rajmund Sterle z njihovo pomočjo izbral ime stega: Jamski medved, ta datum pa se šteje za uradno ustanovitev skavtstva v Loški dolini. Tako je bil naš steg ena prvih skupin pod okriljem Združenja Slovenskih Katoliških Skavtinj in Skavtov (ZSKSS) in neprekinjeno deluje že od svoje ustanovitve. Skavte pri nas vodijo mladi prostovoljci iz Loške doline, ki imajo naziv voditelja in se jih je do sedaj zvrstilo že kar nekaj generacij. 

Skavti zadnja leta domujemo v bližnjih prostorih okrog župnišča, saj smo morali zaradi neustreznosti zapustiti naš priljubljen prostor v Šrangi pri Gradu Snežnik. Kljub temu tam še vedno občasno potekajo srečanja, saj nam prostor omogoča gibanje in delo v naravi, kar je sicer velik in nepogrešljiv del skavtstva. Tako se skoraj vsako srečanje odvije v naročju Snežniških gozdov, kjer se mladi povezujemo z naravo, predvsem pa med seboj s pomočjo zanimivih in poučnih iger, praktičnih veščin in ročnih spretnosti in s poudarjeno duhovnostjo, ki temelji na katoliški veri.

Najpomembnejši simbol skavtstva je skavtska rutica, ki jo vsak skavt nosi na vseh skavtskih aktivnostih. Rutka skavtov iz Loške doline je sivomodre barve, na njej pa sta prišita dva trakova modre in rumene barve. Sivomodra barva predstavlja kraško podzemlje, modra vodo, ki je vse to izoblikovala, rumena pa kapnike kraških jam. Prav tako so to barve občinskega grba s Svetim Jurijem. Rutka je nastala leta 1992.

Steg Jamskega Medveda vsako leto organizira tudi lokalne dogodke, ki so skozi leta postali že prijetna tradicija in so nanje povabljeni tudi starši skavtov in širša javnost.
-Vsako leto se v Šrangi odvije Šrangabul in je namenjen predvsem medgeneracijskemu povezovanju in aktivni promociji skavtstva v lokalnem okolju. 
-Spomladi so na Križni Gori skavtske Obljube in tridnevni tabor celotnega stega, kjer novopečeni skavti obljubijo da bodo zvesto služili Bogu in domovini ter prejmejo svoje skavtske rutice.

Vsako skavtsko leto zaključimo tudi s poletnim taborom. Volčiči in Volkuljice taborijo v hiši, Izvidniki in Vodnice na stalnem tabornem prostoru v šotorih, Popotniki in Popotnice pa imajo potovalni tabor po vnaprej določeni trasi.


VEJE

 

V Loški dolini delujejo tri veje in sicer:


- Volčiči in Volkuljice (VV), stari od 8 do 10 let

- Izvidniki in Vodnice (IV), stari od 11 do 15 let in
- Popotniki in Popotnice (PP), stari od 16 do 21 let.


Volčiči in Volkuljice (VV) so najmlajša skupina, ki čez leto s pomočjo Akele, Bagire in Baluja, spoznavajo knjigo o džungli, pridobivajo na različnih spretnostih ter se učijo živeti v krdelu v veselju in poštenosti.


Naša Snežniška četa (IV) je jedro našega skavtstva, njene primarne aktivnosti pa so predvsem praktične. Skozi igro in delo se mladi učijo odgovornosti, delavnosti in pomoči drugim, voditelji pa skrbimo tudi za njihov duhovni in moralni razvoj. Mladi so razdeljeni v vode, ki imajo imena po živalih (Risi, Jeleni, Volki, Orli, Pume, Tigrice, Medvedke...)


Klan Stopači (PP) je skupina mladih odraslih, ki že bolj samostojno gradijo na temelju čete in si s pomočjo voditeljev prizadevajo postati odgovorni in dejavni državljani, kar pomeni udejstvovanje na lokalnem in državnem nivoju s pomočjo služenj, ki jih redno opravljajo skozi celo leto.SREČANJA
Srečanja Volčičev in Volkuljic potekajo nekajkrat na mesec ob deseti uri v okolici župnjiske cerkve.Srečanja Izvidnikov in Vodnic (četa) in Popotnikov in popotnic (klan) so vsako soboto ob deseti uri v Šrangi ali v okolici župnjiske cerkve. Četa ima enkrat na mesec srečanja po vodih brez voditeljev, Klan pa mesečna služenja.

Kontakt in informacije

Stegodovja:
Ema Avsec - 068 678 806

 

Kardelovodji:

 

 

Četovodji:

 

Klanovodji:

Lovrenc Ponikvar - 068 695 716