VEROUK 2022/23

URE PONEDELJEK TOREK
13.15h
STARI TRG

4. razred
Mateja Strle

5. razred
Marta Šebenik
14.15h
STARI TRG
- 6. razred
Marta Šebenik
15.15h
STARI TRG
9. razred
župnik
2. razred
Marta Šebenik
16.15h
STARI TRG
1. razred
Mateja Strle
-

 

URE ČETRTEK
14.00h
STARI TRG
7. razred
župnik
15.00h
STARI TRG
8. razred
župnik
16.00h
STARI TRG
3. razred
Marta Šebenik/župnik