Sv. Jurij v Starem trgu pri Ložu

Sv. Jurij, mučenec v Starem trgu pri Ložu (580nm).

Dekanija Cerknica, IV arhidiakonat.

 

Pražupnija, omenjena 1221, ustanovljena okoli 1160. Mati župnij: Bloke, Loški potek, Sv. Vid nad Cerknico, Sv. Trojica – Šivce, Babno polje, tudi vas Prezid (do leta 1663 – Hrvaška).

 

Cerkev omenjena 1341, romarska. Večje prezidave okrog 1761, ko so v ladjah naredili oboke (od te prezidave so se ohranile stare freske na podstrešju čez vso steno). Posvečena 23. junija 1761. Poslikal 1869 Štefan Šubic. Slike Sternena iz 1915 prebelili 1960. Zvonovi bronasti iz 1924 (1327 kg DIS, 797 kg FIS, 560 kg GIS in navček.

GLAVNI OLTAR

SV. FLORJAN

SV. JURIJ

SV. PAVEL