ARHIV NOVIC

Izredna izdaja Naših oznanil

PREJEM SVETEGA OBHAJILA IN SVETE SPOVEDI V STAREM TRGU:
Dobrodošli v župnijski cerkvi, ki je za OSEBNO MOLITEV odprta od srede do sobote med 10.00 in 12.00 ter popoldan med 16.00 in 18.00. Od srede do sobote lahko med 17.00 in 18.00 pristopite k SVETI SPOVEDI.

SVETO OBHAJILO lahko prejmete od srede do sobote ob 18.00.
Ob nedeljah se sveto obhajilo deli ob 7.30., 8.30 in ob 10.00. Pred podelitvijo svetega obhajila, je župnik tudi v nedeljo na voljo za sveto spoved.

Svete maše V ŽIVO lahko spremljate preko Radia Ognjišče, TV Exodus ter ob nedeljah na TVSLO1 ob 10.00. Nekaj prenosov svetih maš v živo, je na voljo tudi preko družbenih omrežij.

MOŽNOST OBISKA CERKVE V BABNEM POLJU: vsako soboto in nedeljo med 14.00 in 17.00 ali po dogovoru z ga. Magdo Mrvoš 031 420 491. V Babnem Polju bo župnik na razpolago za sveto spoved ob sobotah od 15.00 dalje.
Sveto obhajilo lahko prejmete ob sobotah ob 16.00.

V CERKEV PRIDITE SAMO, ČE STE ZDRAVI IN NIMATE NOBENIH BOLEZENSKIH ZNAKOV, KI SO ZNAČILNI ZA OKUŽBO S KORONA VIRUSOM.


KAKO PREJETI SVETO OBHAJILO? Ob vstopu v cerkev si najprej razkužite roke. Če želite osebno moliti se usedite v klop, ki se je čim manj dotikajte. Za sveto obhajilo prihajajte izključno po sredini cerkve, kjer sledite talnim oznakam za vzdrževanje primerne razdalje. Ko ste obhajani, cerkev nemudoma zapustite preko stranskega prehoda in stranskih cerkvenih vrat!

KAKO PREJETI SVETO SPOVED? Razkužite si roke ter pojdite po sredini cerkve do konca ter zavijte desno po stranskem prehodu do prvega prostega oštevilčenega stola. Ko ste na vrsti brez dotikanja odprite stranska steklena vrata. Po spovedi cerkev zapustite skozi zunanja vrata. Pokoro zmolite doma ali pa ponovno pridete v cerkev, si razkužite roke in v klopi zmolite pokoro. Odhajate preko stranskega vhoda.

VEČERNO ZVONENJE ZA ČAS TRAJANJE EPIDEMIJE: Veliki zvon nas bo v obeh župnijskih cerkvah vsak dan ob 19.00 povabil k molitvi za umiritev zaskrbljujočega zdravstvenega stanja. Zberite se v krogu družine ter zmolite desetko rožnega venca in litanije k sv. Roku. Če lahko, preberite še dnevno Božjo besedo in jo kratko pokomentirajte.
Poglej na: www.hozana.si

 

LITANIJE SVETEGA ROKA

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija, – prosi za nas.
Sveta Jožef
Sveti …I.., zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelj evangeljskega uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezlji-vih bolezni
Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdrža-ti v težavah in preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, milostno usliši naše prošnje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – priza-nesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Vsemogočni veči Bog! V svoji previ-dnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svo-jim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, po-moč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije korona virusa ogroženo zdra-vje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj do-volj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

PRIPOVEDUJ BOGU O SVOJIH ČUSTIVH
Z Bogom bodi iskren. Svoja čustva Mu podrobno opiši. On ve za vse tvoje tegobe, zato se z Njim o njih še pogovori. Se počutiš, da je Bog prelomil svojo obljubo, ko je obljubil, da te bo obvaroval pred zlom? Se počutiš zapuščenega? Si jezen? Svojo bolečino izlij Bogu. V številnih primerih v Svetem pismu človek svoja čustva izlije Bogu. Najbolj znani primeri so Žalostinke. Ali si vedel, da je v Psalmih več žalostnik človeka kot hvalnic Boga? V žalostinki človek kliče Boga in mu potoži o svoji nesreči. »Zakaj me nisi varoval? Kje si bil? Kako dolgo bo trajalo to trpljenje?« Bogu na-tančno pove kaj si želi od Njega—včasih tudi zgolj samo to, naj se ozre na njegovo stisko. Včasih samega sebe spomni, kako je Bog v Svetem pismu pomagal svojemu ljudstvu. To lahko prebudi upanje tudi v tebi. Žalostinka je pogosto odraz vere v težkih situacijah in je znamenje, da zaupamo v Boga, ki je dober. On nas vedno posluša, za nas skrbi in nam lahko pomaga. Preberi Psalm 13, ki je hkrati žalostinka. Vzemi si čas in poišči kraj, kjer boš lahko v tišini umiril svoje srce in Bogu napisal osebno žalostinko. V njej Očetu izlij vso svojo bolečino, kot je to storil avtor omenjenega psalma. Celo Jezus je na križu poto-žil, ko se je z močnim glasom spomnil odlomka iz Psalma 22: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Če je bil Jezus, ki je eno z Oče-tom, deležen takšne preizkušnje, potem moramo tudi mi živeti z njimi. Vemo pa, kaj se je na koncu vsega zgodilo z Jezusom. Oče ga ni zapustil, rešil ga je in poveličal z večno slavo v kraljestvu ljubezni in miru. Povz.: Onkraj stiske, 2020 Svetopisemska družba Slovenije.

VEČ DUHOVNIH SPODBUD NAJDETE NA:
https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbude-katoliskim-vernikom-v-casu-epidemije-covid-19