3. del

Evharistično bogoslužje

Hvalospev (zahvala) kot slovesen začetek evharistije, svet - blagoslovljen in hvaljenje ter slavljenje Boga ...

 

Hvalospev (zahvala)
Hvalospev ni uvod v evharistično molitev, temveč je njen slovesen začetek. Podoben je uverturi v operi, ki predstavi vse glavne teme in motive opere. S hvalospevom se začenja središče in vrhunec celotnega svetega opravila. Da bi verniki ustvarili v sebi pravilen odnos do evharistije, to se pravi, da bi čim bolj dejavno in zavzeto pri njej sodelovali, jih mašnik povabi, naj v molitvi in zahvali dvignejo svoja srca h Gospodu: »Kvišku srca!« in verniki, ki so že vstali, odgovorijo: »Imamo jih pri Gospodu!« Tako se zdaj v molitvi pridružijo duhovnikovi molitvi, ki jo v imenu celotnega občestva po Kristusu naslovi na Boga Očeta. Smisel te molitve je, da se zbrani verniki kot celota združijo s Kristusom v zahvali in poveličevanju velikih Božjih del in v obhajanj u daritve. Tudi Jezus je pri zadnji večerji pred spremenjenjem opravil zahvalno ali evharistično molitev k nebeškemu Očetu. Po njegovem zgledu so že v prvih časih opravljali podobne molitve, v katerih so se Bogu zahvaljevali za milost stvarjenja, učlovečenja in odrešenja. Hvalospev želi, kolikor je največ mogoče, vernikom približati skrivnost odrešenja, da bi se v njih prebudila hvaležnost za velika Božja dela v dobro in blagor človeštva.


Svet - Blagoslovljen
Hvaljenje in slavljenje Boga, ki je navzoče v celotnem hvalospevu, pride do vrhunca v enodušnem slovesnem vzklikanju vsega Božjega ljudstva: »Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.« To je prvi del hvalne pesmi, s katerim se končuje hvalospev. Trikratno ponavljanje svet pomeni stopnjevanje, torej neizmerno Božjo svetost. Božja svetost in slava napolnjujeta nebo in zemljo. To je vzklikanje večne hvale Bogu po Jezusu Kristusu, v katerem se združujejo in sodelujejo nebo in zemlja, nebeška in zemeljska liturgija, nebeški duhovi in duše pravičnih. Svet je najbolj slovesni spev liturgičnega zbora, pri katerem naj bi sodeloval prav vsak član. Božje ljudstvo postane zdaj kot duhovniški zbor živ glas vsega stvarstva, ki hvali in slavi Boga.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik