1. del

Evharistija - začetni obred

oltarNamen uvodnega obreda je v tem, da pripravi in uglasi vernike na poslušanje Božje besede in vredno obhajanje evharistije. Vernikom želi pomagati, da bi se zavedali svoje pripadnosti občestvu, ki ga sklicuje Bog. Doživeli naj bi navzočnost vstalega Kristusa, se z njim združili v ljubezni in hvali do nebeškega Očeta. Evharistična daritev je sveti shod, da bi obhajali Gospodov spomin. Sveti Duh je tisti, ki stalno notranje nagiblje vernike, da bi se zbirali k poslušanju Božje besede in skupnemu obhajanju evharistije. Za zbor Božjega ljudstva okrog oltarja v polni meri velja Kristusova obljuba: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi«.

 

Prihod k oltarju
Je znamenje naše življenjske usmerjenosti k Bogu. Sprevod simbolizira Cerkev, to je Božje ljudstvo, ki je na poti.

 

Počastitev oltarja
V znamenje počastitve mašnik poljubi oltar. Poljub oltarja ni samo duhovnikova zadeva, kot to navadno mislimo. Duhovnikov poljub oltarja je naš skupni pozdrav Kristusu. Je znamenje in zaveza, ki nas združuje s Kristusom in med seboj. Zato je poljub oltarja na začetku maše očitna izpoved daritvene volje, ki jo moramo imeti pri evharistični daritvi. V poljub oltarja položi duhovnik svoje in naše življenje, kakor bi hotel povedati in dokazati: »Glej, tukaj sem, tebi se darujem, tebi živim!«


Znamenje križa
Z znamenjem križa in z besedami, ki jih izgovarjamo, izpovedujemo vero v Boga, ki je nad nami, v Boga, ki je med nami, in Boga, ki je v nas. Znamenje križa na začetku evharistične daritve ima še poseben pomen. Spomniti nas hoče, da smo krščeni v imenu Svete Trojice in tako pritegnjeni v njeno življenje. Spominja nas, da smo se pri krstu vcepili v umrlega in vstalega Kristusa in zato tudi smemo njegovo smrt oznanjati in njegovo vstajenje slaviti, dokler ne pride v slavi.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih med 10.00h in 12.00h

ter vsak dan po sveti maši v Starem trgu.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

V času solskih počitnic so uradne ure samo po sveti maši.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik