Vera je iz oznanjevanja!

SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE

 

bb

V soboto 10.12.2011 smo imeli srečanje za bralce božje besede. Gost in predavatelj je bil profesor dr. Marijan Peklaj. Spregovoril in spodbudil nas je da je bistvo branje in oznanjevanje božje besede vera v Jezusa Kristusa. Vera je iz oznanjevanja, ni dovolj samo lepo, glasno, jasno brati, ampak Božjo besedo tudi živo pričevati, da bi prišla v srce ljudem, ki poslušajo. Kajti branje Božje besede je silno častno, spoštljivo vredno in dobro opravilo. Sam Jezus in Bog nam govorita, ko beremo in poslušamo Božjo besedo. Božja beseda je najprej namenjena za bralca samega, saj mora najprej bralca nagovoriti Bog. Božja beseda je kot studenec žive vode, ki nas hrani in odžeja, da moramo slaviti Boga. »Slávi, moja duša, GOSPODA. GOSPOD, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel. Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem, razpenjaš nebo kakor šotor.« (Ps 104, 1-2). Naše srce mora goreti, ko beremo Sveto pismo, da bi se vživeli vanj, da bi se dotaknilo našega srca. SP je hkrati božje in je tudi človeško, kot je Jezus kot pravi Bog in pravi človek. V SP nam govori živi Bog in se nam podarja, kajti Božja beseda je živa Beseda, ki je namenjena za vse čase. Imeti moramo tako ljubezen do Sp da tudi sami najdemo v njem tisto, kar potrebujemo za rast naše osebne vere. Bog mi govori po Božji besedi in moramo prisluhniti s simpatijo in ljubeznijo. Biti moramo navdušeni iskalci Boga v Božji besedi, da bomo lahko napredovali v svoji veri in jo podelili z drugimi.

 

bb

bb
bb

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

VSAK DELAVNIK PO

SVETI MAŠI TER

PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik