Splošna obvestila - marec 2014

POSTNI ČAS: na pepelnično sredo, 5. marca, bomo začeli postni čas, našo osebno in občestveno duhovno 40-dnevno pripravo na praznovanje velikonočnega tridnevja. To je čas, ki nas vabi, da bi v svojem življenju in mišljenju pogledali vase in se spreobrnili (nekaj na sebi spremenili na bolje).

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pepel je znamenje minljivosti in človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve.

Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje v postnem času naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni MOLITVI, POSTU (odpovedi) in DOBRIH DELIH. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi.

 

NAMEN POSTA ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.

 

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2014

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih obmo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. STROGI POST je na pepelnično sredo (letos 5. marca) in na veliki petek (letos 18. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb...) post in zdržek odpadeta.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: V postnem času bomo molili križev pot vsak petek ob času, ko se običajno začenja sv. maša. Ob nedeljah pa ob 15h na Križni Gori ali v farni cerkvi in v Babnem Polju.

Križev pot v farni cerkvi ali na Križno goro (odvisno od vremena) na postne nedelje pripravljajo:
na 1. postno nedeljo - člani ŽPS
na 2. postno nedeljo - birmanci
na 3. postno nedeljo - častilci Marije Romarice
na 4. postno nedeljo - osnovnošolski otroci
na 5. postno nedeljo - molitveno občestvo


PREDLOGI ZA POSTNI ČAS:
- 40 dni brez alkohola (predlog slov. Karitas)
- daj miloščino za reveže ali kako ustanovo
- vsak dan komu naredi kaj dobrega
- utihni za minuto, ko bi se lahko razjezil
- ugasni TV in računalnik in se več pogovorjaj z domačimi
- moli vsako jutro očenaš in zvečer zdravomarijo za ljudi v stiskah
- premišljuj stavek iz svetega pisma
- obišči nekoga in mu polepšaj dan
- pridi k sv. maši in moli križev pot
- odpovej se nakupovanjem v veletrgovinah

 

PRVI PETEK:

na prvi petek, 7. marca, bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.

 

Za SPOVED v Starem trgu bom na voljo v petek in v soboto: zjutraj od 8h do 9h in zvečer 1 uro pred večerno sv. mašo, v Babnem Polju pa v soboto po večerni sv. maši.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu

 

Uradne ure:

Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h ter vsak dan po večerni sv. maši v Starem trgu.

V času šolskih počitnic so uradne ure samo po maši.

Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.

 

 

Telefonske številke:

01/705 89 60 ali

031 771 113 - župnijski upravitelj

Blaž Dobravec

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ


Napovednik


Aktualne fotografije

Cerkev Stari trg pri Ložu

(oktober 2011)

 

Župnija Stari trg pri Ložu
Župnija Stari trg pri Ložu

Župnija Stari trg pri LožuSpletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik