2. del

Besedno bogoslužje

Evangelij
Branje (petje) evangelija je vrhunec besednega bogoslužja. Branju evangelija je treba izkazovati največje spoštovanje. V evangeliju ne gre v prvi vrsti za zgodovinske dogodke, temveč za razsvetljevanje našega duha, za oblikovanje naše vesti, za okrepitev naše vere ter za prečiščevanje in večanje naše ljubezni. Gre za to, kako se bomo danes odločili za Kristusa.

 

Sveta tihota
Prenovljeno bogoslužje zelo ceni in priporoča tihoto. Ob svojem času je treba ohraniti tudi sveto tihoto kot del opravila. Besedno bogoslužje je treba obhajati tako, da podpira premišljevanje, zato se ne sme hiteti, ker to ovira potrebno zbranost. Pogovor med Bogom in ljudmi, ki ga spodbuja Sveti Duh, potrebuje kratke trenutke tihote, ki so prilagojeni zbranemu občestvu, da je mogoče sprejeti Božjo besedo v srce in nanjo primerno odgovoriti v molitvi.

 

Izpoved vere
Vera, to je izpoved vere, je v mašnem obredu zato, da ljudje pritrdijo in odgovorijo na Božjo besedo, ki so jo slišali v branju in pridigi, in da si pokličejo v spomin pravilo vere, preden začno obhajati evharistijo. Ta navodila nam povedo, da je izpoved vere odmev na Božjo besedo. To je naš veseli »da«, naša iskrena privolitev Božjemu sporočilu. Ni pa izpoved vere samo pristanek na Božjo besedo, temveč je hkrati tudi »slovesni vhod« v evharistično slavje, pri katerem moremo prav sodelovati samo z vero.


Prošnje za vse potrebe
Po poslušanju in premišljevanju Božje besede naj bi verniki, zbrani pri bogoslužju, izrazili Bogu svoje prošnje. Te so pravzaprav sad Božje besede v srcih vernikov. V Božji besedi Bog govori svojemu ljudstvu, mu razodeva skrivnost odrešenja in zveličanja. Zdaj pa Božje ljudstvo, nahranjeno z Božjo besedo, moli za zbrano občestvo, vesoljno Cerkev in blagor sveta. Prošnje pomenijo vrhunec sodelovanja vernikov pri bogoslužju Božje besede, kot je zanje obhajilo vrhunec evharističnega bogoslužja.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik