Velikonočno tridnevje

Ti trije dnevi pomenijo vrhunec celotnega liturgičnega leta. Bogoslužje želi v teh dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja. Začne se z večerno mašo na veliki četrtek in sklene z drugimi večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

 

 

VELIKI ČETRTEK
S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo spomin postavitve zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečenja. Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar, ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do nas ljudi.

Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi.

 

VELIKI PETEK
To je edini dan v letu, ko ni svete evharistične daritve, saj veliki in večni duhovnik sam daruje na oltarju križa svoje življenje. Bogoslužje velikega petka ima tri dele: opravilo Božje besede, češčenje križa, obhajilo.

 

VELIKA SOBOTA
Ta dan se mudimo pri Jezusovem grobu in premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. Šele pri velikonočni vigiliji nas prevzame velikonočno veselje.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Ta blagoslov naj bi v nas zbudil smisel in hvaležnost za velike božje darove, ki izhajajo iz velike noči.

 

VELIKONOČNA VIGILIJA

Pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo vrnitev. Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno in evharistično bogoslužje.

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik