Splošna obvestila februar 2020

MOLITVENI VSTOP V POSTNI ČAS: V noči iz torka, 25. februarja na pepelnično sredo, 26. februarja bomo imeli v župnijski cerkvi v Starem trgu 24-urno češčenje Najsvetejšega. Najsvetejše bomo izpostavili v torek po sveti maši in ga častili neprekinjeno do večerne maše na pepelnico. V nedeljo, 23. februarja se boste lahko napisali na list za dežurstvo, ki bo na obeh stranskih oltarjih. Vabljeni, da si tekom dneva in noči za Gospoda Jezusa vzamete vsaj uro časa. Na vsako polno uro bo najprej molitev iz knjižic ali molitev rožnega venca, zatem pa pol ure tišine. Že vnaprej hvala vsem častilcem, saj lahko s skupno molitvijo izprosimo veliko milosti za osebne in skupne namene.

KRIŽEV POT: bomo molili vsak postni petek pol u re pred sveto mašo v Starem trgu, (ob 17.30) ki ga bodo vodili birmanci. Križev pot bo tudi od 1. do 5. postne nedelje na Križni Gori. Ob 14.00 se zberemo pri I. kapelici pri Sv. Ani. Istočasno, ob 14.00 se bo križev pot molil tudi v obeh župnijskih cerkvah.

MINISTRANTSKE VAJE bodo v soboto, 29. februarja in 14. marca ob 9.00 v Starem trgu.

PRVI PETEK: naa prvi petek v mesecu, 6. marca, bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.

SREČANJE ZA ZAKONCE z naslovom: »KAKO IMETI ZAKON ZAKON«, bo potekalo v sredo, 11. marca v dvorani kaplanije. Vodila in oblikovala ga bosta zakonca Benjamin in Saša SITER (Družina in življenje). Vsi zakonski pari lepo vabljeni!

Za + Marijo Palčič je bilo darovanih 7 sv. maš, ki smo jih oddali in bodo opravljene drugod.

KLJUČARJI FARNIH in PODRUŽNIČNIH CERKVA: Po nadškofijskem pravilniku ključarju poteče mandat po petih letih. Prav tako ključarju z dopolnjenim 70 letom, poteče mandat. V tekočem letu 2020 bi rad, da se na podružnicah, kjer ključarja ni ali ne izpolnjuje pogojev, po dogovoru z vaščani skupno poišče nov ključar. Vsi, aktualni in novi ključarji bodo na novo po nadškofijskem ordinariatu imenovali v začetku leta 2021. Kaj je naloga in poslanstvo ključarja? V sodelovanju z župnikom skrbi za svojo cerkev. Župnika obvešča o gospodarskem stanju, nastali škodi in potrebah svoje cerkve in pripadajočih objektov.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 

10.00 in 12.00 ter

vsak dan po sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Marklej

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik